Likwidujemy bariery

Zleciłem zebranie ofert na zaprojektowanie w budynkach miejskich: urzędzie, bibliotece i przedszkolu (kolejnymi będą: OPS i liceum) podjazdów ułatwiających poruszanie się ludziom starszym, niepełnosprawnym i rodzicom z dziećmi. Przestrzeń publiczna i budynki użyteczności publicznej pozbawione barier, mają duży wpływ na mobilność, niezależność i jakość życia nie tylko osób starszych i niepełnosprawnych. Wszyscy ludzie, bez względu na stan zdrowia, mają prawo do komfortowego poruszania się. W październiku zeszłego roku na prośbę radnych minionej kadencji przygotowałem  prezentację pt. ”Opis stanu bezpieczeństwa i dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z małymi dziećmi w Podkowie Leśnej”, z której jasno wynika, że jeszcze wiele trudu nas czeka, aby dostępność przestrzeni, która nas otacza była w choć w stopniu zadowalającym. Podjęte przeze mnie kroki, są pierwszymi na drodze dążenia do Podkowy przyjaznej dla ludzi w każdym wieku. W podsumowaniu prezentacji napisałem, że: „aby przestrzeń dobrze służyła rozwojowi lokalnej społeczności musi być przyjazna wszystkim, czyli dostępna dla każdego, bez względu na jego sprawność ruchową lub poznawczą. Taka przestrzeń jest konieczna do zapewnienia pełnej integracji pomiędzy jej użytkownikami. Przestrzeń publiczna jest miejscem nawiązywania więzi międzyludzkich, stosunków sąsiedzkich, służy rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego jest miejscem spotkań i interakcji mieszkańców, w związku z tym powinna być pod szczególną opieką władz samorządowych” – i tego będę się trzymał.

 

Dodaj komentarz