Minister uchyla decyzję MWKZ (staw)

Po 17 miesiącach czekania otrzymaliśmy decyzję Ministra Kultury w/s odwołania Stowarzyszenia Dendropolis (z 17.09.2019 r.) od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16.08.2019 r. zezwalającej miastu Podkowa Leśna na dalsze prowadzenie prac związanych z rewitalizacją stawu na podstawie projektu zamiennego.

Decyzja Ministra, która wpłynęła do urzędu 15 lutego 2021r. uchyla decyzję konserwatora i przekazuje ją do ponownego rozpatrzenia.

Ktoś może powiedzieć, że źle. Owszem, ale nie do końca. Po blisko 2 latach od złożenia projektu zamiennego (później pozytywnie zaopiniowanego) i blisko 17 miesiącach oczekiwania, w końcu wiemy na czym stoimy. Decyzja Ministra nie jest w żadnym stopniu zaskoczeniem. Spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Pomiędzy pisaniem ponagleń, domaganiem się podjęcia działań, przygotowywaliśmy się na taką sytuację.

Na 14 stronach, Minister powtarza zarzuty Dendropolis, i „eksperta” NID. Decyzja jest o wszystkim, tylko nie o meritum sprawy. Są tam powołane inne decyzje, stanowiska innych organów, które nie są przedmiotem oceny służb konserwatorskich, pomijając przy tym okoliczności faktyczne i prawne, ot choćby jak wydane w maju 2018 i czerwcu 2019 r. pozwolenia wodnoprawne (które z taką zaciekłością próbowali uchylić stronnicy Dendropolis).  Od decyzji przysługuje stronie sprzeciw, który należy wnieść w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Z kronikarskiego obowiązku informuję, że 27 stycznia br. miała miejsce kolejna kontrola prowadzonej w parku inwestycji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zainicjowana kolejnymi skargami Dendropolis. Jej efektem są zalecenia nakazujące miastu Podkowa Leśne w terminie do 15 marca 2021 r. zabezpieczenie terenu budowy zbiornika wodnego w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Nie stwierdzono zniszczenia substancji zabytkowej. Więcej https://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2012/02/Zalecenia-pokontrolne.pdf

Dodaj komentarz