Modernizujemy oświetlenie

Szykuje się wielka inwestycja – wymiana 999 opraw oświetleniowych (prawie wszystkich) w Podkowie Leśnej, co pozwoli na oszczędność ok. 200.000 zł rocznie!

W poszukiwaniu energooszczędnych rozwiązań, Urząd Miasta przez ponad rok pracował nad analizą oświetlenia w mieście. Została przeprowadzona symulacja kosztowa oraz sprawdzano warunki modernizacji oświetlenia ulicznego w kontekście efektu energetycznego.

Podjęcie ważnej decyzji  kierunku rozwoju, w którym miasto powinno podążać w temacie oświetlenia było uwarunkowane wieloma czynnikami, przede wszystkim finansowym. Dążąc do poprawy jakości oświetlenia, równocześnie staramy się zmniejszyć koszty zużycia energii. Koszy oświetlenia dróg znajdujących się na terenie miasta ponosimy w całości, jak również modernizacji. Podkowę oświetla 1048 lamp – w użytkowaniu na słupach PGE znajduje się 1019 lamp, 29 – to lampy miasta. Część lamp jest rtęciowych (aż 30%), część sodowych.  Wszystkie te źródła światła charakteryzują się wydajnością na poziomie zaledwie 40%, zatem, aż 60% wykorzystywanej przez nie energii jest tracona „po drodze”. W zeszłym roku zostało zamontowanych na ulicach ponad 30 opraw  typu LED w ramach testów.

dsc_4108Analiza wykazała, że moc zainstalowana w mieście to 158,26 kW (638.838,24 kWh/rocznie), koszt energii dla obecnego systemu wynosi 332.028 zł rocznie. Aby osiągnąć efekt energetyczny, ale też ekologiczny należy przebudować i wymienić przestarzałe lampy rtęciowe i sodowe (zutylizować)) na lampy ze źródłami światła typu LED. Po modernizacji lamp moc będzie wynosiła 30,4 kW (122.329kWh/rocznie), co daje nam oszczędność 127,86 kW – ok. 200.000zł rocznie. Dzięki zmniejszeniu mocy zainstalowanej zmniejszy się też zużycie węgla na jej wyprodukowanie, a co za tym idzie zmniejszą się ilości szkodliwych czynników wydalanych podczas spalania węgla.

Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia zdecydowałem się na dużą inwestycję – wymiany wszystkich opraw w Podkowie Leśnej. Na ten cel Miasto pozyskało z WFOŚiGW w 30% umarzalną pożyczkę w kwocie 1.200.000zł. 8 września br. został ogłoszony przetarg na „Modernizację oświetlenia elektrycznego – wymianę 999 sztuk opraw ulicznych w Podkowie Leśnej”.

Oferentom w przetargu postawione zostały dodatkowe wymagania odnoszące się do jakości pożądanych źródeł światła. Oprawy mają spełniać wymagania nie tylko dotyczące samych klas oświetleniowych dróg, ale też spełniać normę „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”, ponieważ źródła światła typu LED emitują więcej promieni UV niż tradycyjne. Istotne, szczególnie w Podkowie Leśnej jest bezpieczeństwo roślin i zapobieganie przebarwianiu się koloru liści z zielonego na brunatny. Te wymagania mają temu zapobiec.

Biorąc pod uwagę częściowe umorzenie i ok. 80% oszczędności roczne, inwestycja powinna się zwrócić po ok. 3,5 roku. Termin zakończenia modernizacji oświetlenia nie powinien być późniejszy, niż do końca roku. Kwota (inwestycji) podana wyżej dotyczy tylko opraw na obecnie istniejących słupach. Natomiast urząd zlecił projektowanie oświetlenia, wraz ze zmianami jego usytuowania na części ulic – zwiększenie ilości lamp w miejscach zacienionych i przy chodnikach oraz ujednolicenia w centrum miasta lamp typu „pastorał”. Dokumentacja będzie służyła do kolejnej inwestycji w latach następnych – wymiany, bądź rezygnacji ze słupów PGE (jak będą na to środki finansowe).

Inwestycja w energooszczędne oświetlenie LED jest najbardziej opłacalna ekonomiczne i ekologiczne. Będzie to oznaczało mniejsze wydatki ponoszone na oświetlenie ulic i miejsc publicznych, a dla środowiska – mniejszą emisję zanieczyszczeń.

 

Dodaj komentarz