Nie – dla wycinki drzew przy WKD

W związku z tym, że nie zaniechano działań formalnych związanych z uzyskiwaniem decyzji na wycinkę drzew wzdłuż torów WKD, zaprosiłem wójtów/burmistrzów/prezydentów oraz starostów wszystkich gmin położonych wzdłuż linii WKD na spotkanie w Podkowie Leśnej w celu wypracowania wspólnego, jednolitego stanowiska w sprawie.

Temat wycinki drzew i krzewów przy kolejce jest już chyba wszystkim znany. Zapisy rozporządzenia ministra wskazują, że ścięte powinny zostać wszystkie drzewa rosnące w promieniu 15 metrów od osi skrajnego toru. Urząd Transportu Kolejowego w wyniku przeprowadzonej kontroli (luty-marzec) zażądał od Warszawskiej Kolei Dojazdowej usunięcia drzew rosnących 15 metrów od torów WKD po obu stronach bez względu na ich wartość i stan zdrowotny, argumentując zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego i obowiązującymi przepisami. Z szacunków wynika, że jest to ok. dwóch tysięcy drzew. Wycinka miała rozpocząć się już wiosną bieżącego roku, jednak uznano za konieczne przygotowanie inwentaryzacji w tym zakresie i termin ten jako ostateczny został określony na luty 2016r.

Jeszcze w marcu tego roku wyraziłem swój sprzeciw przeciwko złym i nieracjonalnym decyzjom, sugerując znowelizowanie przepisów. Stoję na stanowisku, że powinna być przeprowadzana regularna kontrola stanu drzew, przecinki i usuwanie suszu, a w sytuacjach tylko ewidentnie zagrażających drzewa chore powinny być usuwane. Niedopuszczalna jest wycinka wszystkich drzew bez wyjątku i tak duża ingerencja w środowisko przyrodnicze szczególnie w mieście objętym ochroną konserwatorską jak Podkowa Leśna. Temat był wielokrotnie podejmowany w rozmowach z WKD, niemniej jednak UTK w maju wydał decyzję nakazującą WKD wycinkę. Spółka podjęła kroki odwoławcze i starania w celu ograniczenia wycinki do drzew chorych, zamierających i pochylonych w stronę torów. Zgodnie z obowiązującym prawem nie istnieje możliwość zaniechania wycinki drzew znajdujących się w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru linii kolejowej. Trwają prace opracowywania założeń do zmiany dopuszczającej usytuowanie drzew w odległości mniejszej niż 15 m od torów, przy zachowaniu warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Zaproponowane przeze mnie wypracowanie wspólnego stanowiska przez wójtów (burmistrzów i prezydentów) ma wzmocnić starania WKD o odstępstwo od przepisów. Ponowne rozpatrzenie sprawy przez UTK nastąpi do 30 listopada 2015r.

W ciągu kilku miesięcy kolejne samorządy (w tym Rada Powiatu Pruszkowskiego i Rada Miejska w Pruszkowie podjęły stosowne uchwały) oraz organizacje pozarządowe oprotestowały decyzję UTK. Decyzja o planowanej wycince wywołała niepokój społeczny, zbierane są podpisy pod petycją obywatelską (w ciągu kilku dni blisko 2 tys. osób złożyło już swój podpis). Dotychczas WKD wystosowała 11 wystąpień do samorządów o wydanie zezwolenia na usunięcie 170 drzew. Pozytywnie ustosunkowały się dwa: Urząd Dzielnicy Warszawa Włochy (6 drzew) oraz Urząd Gminy Grodzisk Mazowiecki (83 drzewa). Podkowa Leśna nie otrzymała wniosku z prośbą o decyzję na wycinkę, a jedynie pismo informujące o obowiązujących przepisach i konieczność dostosowania się do nich. Moje stanowisko w tej sprawie nie zmieniło się.

www.kolejnadrzewa.pl/petycja

http://grodzisknews.pl/dwa-tysiace-drzew-wokol-wkd-pojdzie-do-wycinki/

wiadomosci.wpr24.pl/samorzady-chca-bronic-drzew-na-linii-wkd;

http://wawalove.pl/Wzdluz-trasy-WKD-do-Podkowy-Lesnej-zniknie-2-tys-drzew-Kolejarze-Nie-mamy-takich-planow-a19957

warszawa.wyborcza.pl/warszawa/,wkd-wycina-drzewa-wzdluz-torow.

Dodaj komentarz