NOWA POLITYKA PRZESTRZENNA dla PODKOWY LEŚNEJ

Ogromnie się cieszę, że udało się nawiązać współpracę z Katedrą Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Pierwszym elementem współpracy będzie ogłoszenie Konkursu urbanistycznego pod patronatem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dla Studentów 8 semestru Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem prof. dr hab. arch. Sławomira Gzella.

Przedmiotem Pracy jest sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Po zakończeniu konkursu chciałbym zorganizować debatę nad polityką przestrzenną miasta oraz wystawę Prac.

Gratyfikacją za udział w konkursie są nagrody i wyróżnienia dla studentów.

 

Dodaj komentarz