Nowe zasady segregacji odpadów

Od nowego roku powinna nastąpić zmiana w zasadach odbioru odpadów. Jak to będzie wyglądało piszę poniżej. Natomiast ze względu na bardzo wysoką cenę odbioru śmieci zaproponowaną w ofercie przetargowej zdecydowałem o unieważnieniu przetargu. Najniższa zaproponowana cena była o 30% wyższa, niż w tym roku. Tym samym w miesiącu styczniu odpady będą odbierane na tych samych warunkach, co w 2017r. – bez zmian przez SIR-COM. Przetarg został ogłoszony powtórnie. Informacje „co dalej” będą podane na stronie miasta.

Tutaj sprawdź harmonogram na styczeń 2018

Od 1 lipca 2017 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sposobu segregacji odpadów. W tym dniu wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), według którego wszelkie odpady dzieli się na 4 główne kategorie. Na tych zasadach odbywać ma się również selektywna ich zbiórka, dzięki czemu więcej odpadów będzie poddawane recyklingowi.

Zmienia się przede wszystkim kolorystyka oraz oznakowanie worków na odpady komunalne. Od tej pory odpady muszą być dzielone na poszczególne frakcje, oznakowane kolorami. Pojemnik/worek niebieski przeznaczony jest na papier, do zielonego będziemy wrzucać szkło (z możliwością podziału na bezbarwne i kolorowe), żółty przeznaczony będzie do składowania metali i tworzyw sztucznych, natomiast brązowy zarezerwowano na odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne typu obierki i resztki jedzenia.

Pozostaje jeszcze worek czarny do którego wrzucamy wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu.

Odpady zielone ( w workach mieszkańców) będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w ilości do 1 worka miesięcznie w okresie od 1 stycznia do 30 września oraz od 1 do 31 grudnia a także w ilości do 10 worków miesięcznie w okresie od 1 października do 30 listopada.

W dniu 30 listopada Uchwałą Nr 274/XLII/2017 Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna” do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z dnia 4 stycznia 2017 r.). Nowe przepisy są uwzględnione w postępowaniu na wybór firmy zewnętrznej, która w roku 2018 będzie realizować umowę na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2018roku.” Mieszkańcy otrzymają worki w pięciu kolorach, do których segregacja będzie odbywała się wg poniższych wskazań.

PAPIER – WOREK NIEBIESKI

 • – opakowania z papieru,
 • – karton,
 • – tekturę (także falistą),
 • – katalogi,
 • – ulotki,
 • – prospekty,
 • – gazety i czasopisma,
 • – papier szkolny i biurowy,
 • – zadrukowane kartki,
 • – zeszyty i książki,
 • – papier pakowy,
 • – torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • – ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • – papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • – papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • – kartonów po mleku i napojach,
 • – papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • – tapet,
 • – pieluch jednorazowych i podpasek,
 • – zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • – ubrań.

SZKŁO – WOREK ZIELONY (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZDZIELENIA NA SZKŁO BEZBARWNE – BIAŁY I SZKŁO KOLOROWE – ZIELONY)

Wrzucamy:

 • – butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • – szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • – ceramiki,
 • – doniczek,
 • – porcelany,
 • – fajansu,
 • – kryształów,
 • – szkła okularowego,
 • – szkła żaroodpornego,
 • – zniczy z zawartością wosku,
 • – żarówek i świetlówek,
 • – reflektorów,
 • – opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • – luster,
 • – szyb okiennych i zbrojonych,
 • – monitorów i lamp telewizyjnych,
 • – termometrów i strzykawek.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

Wrzucamy:

 • – odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • – nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • – plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • – opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • – opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • – plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • – aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • – puszki po konserwach,
 • – folię aluminiową,
 • – metale kolorowe,
 • – kapsle,
 • – zakrętki od słoików,
 • – zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • – butelek i pojemników z zawartością,
 • – opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • – opakowań po olejach silnikowych,
 • – części samochodowych,
 • – zużytych baterii i akumulatorów,
 • – puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • – zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI stanowiące odpady komunalne– WOREK BRĄZOWY

Wrzucamy:

 • – odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • – zwiędłe kwiaty,
 • – resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:

 • – kości zwierząt,
 • – odchodów zwierząt,
 • – popiołu z węgla kamiennego,
 • – leków,
 • – drewna impregnowanego,
 • – płyt wiórowych i MDF,
 • – ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 • – liści i trawy

WOREK CZARNY – Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucaj do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

WOREK KOLORU DOWOLNEGO -liście i trawa

Dodaj komentarz