O MNIE

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna VII i VIII kadencji 2014-2024
Prezes Unii Miasteczek Polskich
Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
Delegat Europejskiego Komitetu Regionów (European  Committee of the Regions) w Brukseli (Unia Europejska)
Delegat Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities) w Strasburgu (Rada Europy)
Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Członek zespołu d/s finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Członek  Komitetu Sterującego projektu ZONE przy Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego
Lider Projektu powołania „Mazowieckiej Unii Światłowodowej”
Członek rady programowej Smart City Forum
Sekretarz Unii Miasteczek Polskich 2015-2019


Artur Tusiński – absolwent Politechniki Warszawskiej. Studiował na Wydziale Inżynierii Środowiska i Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Na wydziale Inżynierii Lądowej ukończył studia podyplomowe Zarządzanie w budownictwie. Posiada Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa uznawany przez Chartered Institute of Building.  W Wyższej Szkole Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Ekonomii ukończył kierunek Gospodarowanie Nieruchomościami. Zanim został Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna, swoje dwudziestoletnie życie zawodowe związał z obszarem zarządzania w budownictwie, inżynierią wodną, gospodarką nieruchomościami, architekturą i planowaniem przestrzennym. Pracował przy realizacji wielu projektów budowlanych dużych firm polskich i międzynarodowych (CH Reduta, Osiedle Inflancka, Centrum Olimpijskie, BMTI, Strabag, bazy logistyczne na terenie powiatu pruszkowskiego i wiele innych ), przeprowadzał procesy uzyskania decyzji WZiZT dla obszernych gruntów na terenie Warszawy, ma doświadczenie w wywłaszczeniach pod drogi krajowe i autostrady, zaprojektował i wykonał szereg inwestycji gminnych na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego oraz miasta Warszawy.  W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach.

W latach szkolnych i studenckich był zaangażowany w działalność harcerską. W kwietniu 1989 roku wraz z innymi instruktorami związanymi z działalnością opozycyjną, hołdującymi wartościom przedwojennego harcerstwa, brał udział w zjeździe założycielskim ZHR (członek założyciel) na Uniwersytecie Gdańskim. arturharc4Komendant szczepu męskich drużyn harcerskich 144 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy im. Janka Czarnego ps. Rudy w Komorowie. We wrześniu 1989 roku był Komendantem obozu harcerzy podczas Zlotu z okazji obchodów 50 lecia Szarych Szeregów w Wesołej.

Od od 2004r. mieszkaniec Podkowy Leśnej, wcześniej od urodzenia związany z Komorowem. Od początku lat 80, jako uczeń S.P. w Komorowie, a później LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie uczestniczył w mszach za Ojczyznę w podkowiańskim Kościele, organizował na terenie Podkowy zbiórki harcerskie, rajdy i biwaki. Bardzo chętnie włącza się w różnorodne inicjatywy kulturalne, społeczne i charytatywne służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska. Był Prezesem Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego, którego jest  współzałożycielem. Pomysłodawca i współorganizator Podkowiańskiej Dychy – największej imprezy biegowej na terenie Mazowsza poza dużymi ośrodkami miejskimi. Wraz z żoną inicjator City Running Tours po Podkowie, Rowerowego Rajdu Wolności, Rajdu Chełmońskiego, Marszu Różowej Wstążki. Współpracuje z CKiO podczas Festiwalu Otwarte Ogrody, otwierając podwoje swojego ogrodu, z Klubem podróżnika Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA i Biblioteką Miejską.artur

Od wielu lat interesuje się działaniami samorządu terytorialnego, istotą samorządności i zarządzaniem strategicznym w jednostkach samorządu terytorialnego. Dlatego też jest bardzo aktywnym uczestnikiem Komisji  i Rad Gmin (nie tylko w Podkowie). Jako społecznik brał udział w pracach przy Projekcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025. Na potrzeby strategii społecznie opracował prezentację pt. „Racjonalna gospodarka wodami opadowymi i powierzchniowymi na terenie miasta Podkowa Leśna” – prezentacja,  która stała się podstawą do wystąpienia o dotację z Projektu Regionalnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach partnerstwa Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Jest propagatorem wprowadzenia środków poprawy bezpieczeństwa na podkowiańskich drogach, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg (pieszych i rowerzystów) oraz potrzeb mieszkańców (przygotowywał petycje, wnioski, pisma). Uczestniczy w konferencjach naukowych, kongresach obywatelskich, warsztatach  dotyczących rozwoju samorządów w Polsce i partycypacji publicznej. Absolutny zwolennik demokracji uczestniczącej, partycypacyjnej na najwyższym poziomie deliberacji.

Z potrzeby wyzwań uczestniczy w rajdach przeprawowych i wyprawowych w kraju i za granicą. Uprawia amatorsko bieganie.

Po wygranych wyborach w 2014 roku (61% do 39%) z wielkim zaangażowaniem i pasją podjął się nowej roli pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. II  wybory w 2018 roku wygrał z 71% poparciem.

ŻONA Katarzyna Tusińska –absolwentka Politechniki Warszawskiej. Studiowała na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych oraz na Wydziale  Zarządzania. Na Wydziale Inżynierii Lądowej PW ukończyła studia podyplomowe w zakresie gospodarki nieruchomościami, a na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – studia w zakresie projektowania i kształtowania przestrzeni publicznej miast i metropolii.

Swoje pierwsze inżynierskie doświadczenia zawodowe zdobywała przy sporządzaniu szeregu opracowań projektowych związanych z architekturą wnętrz, zagospodarowywaniem przestrzeni publicznych zamkniętych, a potem przygotowywaniem i koordynowaniem procesu inwestycyjnego wraz z nadzorem. Przez wiele lat zajmowała się działaniami związanymi z zarządzaniem, analizą dokumentów pod względem prawnym i formalnym, przygotowywaniem analiz efektywności inwestowania, w tym skutków finansowych oraz pracą w obszarze negocjacji i mediacji (mediator sądowy wpisany na listę stałą przy Sądzie Okręgowym w Warszawie). Pracuje dla samorządu, podejmując zadania w obszarze komunikacji społecznej.

Od bardzo długiego czasu interesuje się działaniami samorządu terytorialnego, istotą samorządności i partycypacją społeczną w gminach, dlatego też  aktywnie uczestniczy w komisjach i sesjach  Rady Miasta. W sferze publicznej propagatorka demokracji bezpośredniej i obywatelskiego zaangażowania. Uczestniczy w konferencjach naukowych, kongresach obywatelskich, warsztatach i projektach dotyczących rozwoju samorządów w Polsce i partycypacji publicznej. Współorganizatorka i członek zarządu organizacji pozarządowej PTB w Podkowie Leśnej. Z wielkim zaangażowaniem podejmuje działania w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, społecznych i charytatywnych służących społeczności lokalnej. Interesuje się przestrzenią publiczną w wymiarze fizycznym, ale także przestrzenią komunikacji społecznej, mediów, dyskursu miejskiego, władzy i sztuki.

Prywatnie, swoje pasje artystyczne realizuje tworząc, fotografując ludzi i przyrodę, szukając „decydującej chwili”, w czasie podróży po świecie. Ceni harmonię w sztuce, przestrzeni i życiu. Jej wspomnienia i zdjęcia z wyprawy po Wysokim Kaukazie w formie wywiadu zawarte są w książce Autorstwa Giorgi Maglakelidze pt. „Gruzja – przewodnik reportażowo – kulturowy”. Fotoreportaże z podróży po Gruzji i Azerbejdżanie zostały zamieszczone na profesjonalnym portalu kaukaz.pl. w ramach konkursu na najlepszą relację z podróży. W latach 2011-2017 zostały zorganizowane wystawy fotograficzne i prezentacje podróżnicze w  Bibliotece Miejskiej, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz Uniwersytecie Otwartym „Pokolenia” w Podkowie Leśnej. Jest autorką publikacji „Siła mediacji. Krótki przewodnik”. Uczestniczy w rajdach przeprawowych i wyprawowych w kraju i za granicą, z wieloma sukcesami na podium. Obecnie swoją pozazawodową aktywność skoncentrowała na przywróceniu świetności dawnej Galerii Leszka i Hanny Nowosielskich, cenionych twórców ceramiki artystycznej okresu powojennego. Ogród-Galeria w założeniu miałby stać się miejscem wymiany myśli twórczej, inspiracją oraz przestrzenią dla spotkań artystycznych, wydarzeń kulturalnych i społecznych.

 

 CÓRKA Małgosia   absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS , wiceprezeska Koła Naukowego Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej oraz współzałożycielka i wiceprezeska Koła Naukowego „Genderówka” przy Instytucie Psychologii. Ukończyła Akademię Europejską Dariusza Rosatiego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Praktykowała w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.  Ukończyła szkolenia z rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowane przez  Centrum Praw Kobiet. Aktywistka społeczna, działa w Akademickim Komitecie Protestacyjnym przeciwko m.in. upartyjnianiu uczelni wyższych oraz w organizacjach broniących praw kobiet. Jeszcze jako gimnazjalistka i licealistka pełniła przez dwie kadencje funkcję przewodniczącej i vice przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta w Podkowie Leśnej, pracowała jako wolontariuszka w Bibliotece Miejskiej w Podkowie Leśnej, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii  Żydów Polskich. Uczestniczka projektu i współautorka wydanej mapy „Polska ścieżka w Berlinie” przy współpracy Fundacji Polsko- Niemieckiej, również w ramach wolontariatu pracowała w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przy organizacji koncertów w firmie LiveNation. Brała aktywny udział w wielu wydarzeniach sportowych i społecznych organizowanych przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe w Podkowie Leśnej. Pracuje jako psycholog w Centrum Psychoterapii.

SYN Franek   absolwent SGGW, student Uniwersytetu SWPS. Członek  zarządu Akademickiego Związku Sportowego, z sercem na dłoni, wrażliwy na krzywdę innych, amator wszelkiej aktywności ruchowej – bierze udział w różnych wydarzeniach sportowych, ma zacięcie społecznikowskie, bardzo aktywnie pomaga w inicjatywach podejmowanych przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe. Wicemistrz Polski w grze w Teqball, działacz Podkowa Teqball Club. Chcąc realizować swoje potrzeby finansowe już jako siedemnastolatek podjął swoją pierwszą wakacyjną pracę. W czasie wolnym gra w teqball,  piłkę, tenisa, żegluje i jeździ na nartach. Wolontariusz w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pies kudłaty Terrier – nieodłączny członek rodziny, bystry, uroczy i nieokiełznany, towarzysz biegowy i rowerowy.

Pies Irish Terrier – cudowny członek rodziny, mądry, piękny, kochany.

Najważniejsza jest rodzina (Podkowa Leśna 2018)

Nagrody i wyróżnienia dla Podkowy Leśnej w latach pełnienia przeze mnie funkcji Burmistrza Miasta:
   • Wyróżnienie w kategorii „Wydarzenie Społeczne Roku 2023” za Jarmark Bożonarodzeniowy w Podkowie Leśnej podczas V Gali Aktywności Lokalnej – Żurawie Powiatu Grodziskiego (2024)
   • I miejsce w Polsce w rankingu przeprowadzonym
    przez Związek Miast Polskich w kategorii „Miasta po-
    łożone w strefie zewnętrznej miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw” (2023)
   • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjny Samorząd 2023”, organizowanym przez Serwis
    Samorządowy PAP za projekt „Podkowa Leśna = Hu-
    man Smart Town” oraz „E-usługi dla Podkowian”. Nagroda została przyznana w kategorii „Gminy Miejskie” organizowanej przez Stowarzyszenie Europa i My.(2023)
   • 7. miejsce dla Miasta Podkowa Leśna w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2022
    w kategorii „Gmina miejska”. (2023)
   • Lider Edukacji – I miejsce w kraju. Ranking został przeprowadzony przez Związek Miast Polskich (2023)
   • I miejsce w obszarze edukacji  w kategorii miast położonych w strefach zewnętrznych miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw (2023)
   • Wyróżnienie w IV edycji konkursu „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” w kategorii Miasta do 70 tys. mieszkańców w obszarze „Zatrzymywanie wód opadowych w miejscu ich opadu”.
   • 7. pozycję w rankingu „Kondycja finansowa samorządów” opracowanym przez czasopismo WSPÓLNOTA, a dotyczącym nadwyżki operacyjnej w latach 2020–2022.
   • I miejsce w województwie mazowieckim oraz II miejsce w kategorii strefy podmiejskie miast na prawach powiatu w ogólnopolskim rankingu „Gmina dobra do życia 2023″ ogłoszonym przez Serwis Samorządowy PAP. (2023)
   • I miejsce w rankingu „Gmina dobra do życia 2022” w Polsce w kategorii strefy podmiejskie miasta na prawach powiatu
   • Podkowa Leśna Liderem Powiatu Grodziskiego 2022 w Rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego (2022)
   • Podkowa Leśna na I miejscu w kategorii Gminy Miejskie w Rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego (2022)
   • Podkowa Leśna Liderem Rankingu Mazowieckiego w Rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego (2022)
   • Liderzy inwestycji! Podkowa Leśna 15 w kraju i pierwsza na Mazowszu w rankingu wydatków inwestycyjnych per capita.
   • Przedszkole zdobyło główną nagrodę jako najlepszy budynek ekologiczny w Polsce i wyróżnienie za najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego.
   • I miejsce w rankingu „Miejsca edukacyjnych szans 2020-2021″ stworzonym przez „Wspólnotę” we współpracy z Fundacją Naukową Evidence Institute.
   • Przedszkole Miejskie -nagroda Top Inwestycje Komunalne  (2022)
   • 5. miejscu gmin miejskich w „Rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce 2021” (2022)
   • Artur Tusiński – 21 miejsce w Polsce najbardziej wpływowych burmistrzów w Internecie 2021. Raport przeprowadzony przez Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych (2022)
   • Podkowa Leśna Liderem Województwa Mazowieckiego 2021 w Rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego (2021)
   • Podkowa Leśna Liderem Powiatu Grodziskiego w Rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego (2021)
   • I miejsce Podkowy Leśnej w kategorii Gminy Miejskie w Rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego (2021)
   • I miejsce w konkursie Najbardziej Odporna Gmina (szczepienia przeciw Covid-19) w kraju i województwie (2021)
   • I miejsce za najlepsze zarządzanie finansami w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego za rok 2020. (2021)
   • Wyróżnienie za zajęcie II miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2021 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (2021)
   • Tytuł „Najlepszego Samorządu” w rankingu Perły Samorządu, w kategorii gmin do 5 tys. (2021)
   • Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna trzecim „Najlepszym Włodarzem”  w rankingu Perły Samorządu, w kategorii gmin do 5 tys. (2021)
   • 6. pozycja w Rankingu Samorządów 2019: Potencjał finansowy miast i gmin (ranking nadwyżki operacyjnej netto) (2021)
   • II miejsce w kategorii gmin miejskich w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.
   • Wyróżnienie dla Artura Tusińskiego w europejskim  konkursie Innovation in Politics  organizowanym przez The Innovation in Politics Institute, za innowacyjne działania w dziedzinie ekologii, a w szczególności za rozwiązania w zakresie retencjonowania wód w obszarze budownictwa drogowego (2020)
   • Wyróżnienie za zajęcie VI miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2019 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (2020)
   • III miejsce za najlepsze zarządzanie finansami w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego. (2020)
   • Wyróżnienie za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim Rankingu Samorządów 2020 „Miejsca sprzyjające edukacji”
   • Wyróżnienie za zajęcie II miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2019 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
   • Podkowa Leśna finalistą 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku” za przeprowadzenie termomodernizacji budynku UM (2019)
   • I miejsce za najlepsze zarządzanie finansami w Polsce w kategorii gmin miejskich Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego. (2019)
   • Nominacja dla Artura Tusińskiego w Konkursie Smart City Awards  w kategorii  Człowiek Roku (2019)
   • Nominacja Podkowy Leśnej w Konkursie Smart City Awards  w kategorii Miast do 100 tys. (2019)
   • Wyróżnienie za zajęcie II miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2018 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
   • Tytuł „Samorządowy Lider Edukacji 2018”
   • Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 2018”
   • Wyróżnienie dla Podkowy Leśnej – statuetka i certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” 2018
   • Nominacja Burmistrza Miasta do europejskiego konkursu Innovation in Politics  organizowanego przez The Innovation in Politics Institute w Wiedniu
   • V miejsce w kraju w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego (2018)
   • Dyplom za zajęcie III miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek samorządu Terytorialnego w 2017 r. w kategorii gmin miejskich na Mazowszu (2018)
   • I miejsce w kraju w Rankingu „Wspólnoty” samorządów przeznaczających najwięcej środków finansowych na kulturę w kategorii gmin miejskich i VIII w kraju wśród wszystkich gmin (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich) 2018
   • Odznaka dla Burmistrza Miasta „Przyjaciel WKD” za wsparcie i publiczne popularyzowanie działań WKD
   • Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 2017″dla Podkowy Leśnej
   • Wyróżnienie dla „Najbardziej innowacyjnej jednostki samorządowej 2017 w Polsce” w Rankingu „Rzeczpospolitej”w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
   • Wyróżnienie za zajęcie VII miejsca w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2017 w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
   • Wyróżnienie dla Podkowy Leśnej – statuetka i certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom”
   • 5 miejsce w województwie mazowieckim i 34 w kraju  (awans) w klasyfikacji „Liderzy inwestycji” w Rankingu „Wspólnoty” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
   • Podkowa Leśna w trójce finalistów ogólnopolskiej XXI edycji konkursu „Modernizacja roku 2016” w kategorii „Obiekty przemysłowo-inżynieryjne” za projekt modernizacji oświetlenia elektrycznego.
   • 2 miejsce w Rankingu Przedsiębiorczych Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin miejskich na Mazowszu, a 15 w kraju (PAP)
   • Nominacja „Najlepszy włodarz” i „Najlepsza gmina” w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej do ogólnopolskiego tytułu „Perły samorządu 2017
   • Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w XI edycji Konkursu dla gmin w kategorii gmina miejska
   • Nominacja do tytułu „Symbol Polskiej Samorządności 2017”
   • Dyplom za zajęcie 1 miejsca w rankingu samorządów „Miejsca sprzyjające edukacji 2017”
   • Dyplom za zajęcie V miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek samorządu Terytorialnego w 2016 r. w kategorii gmin miejskich na Mazowszu
   • Wyróżnienie dla Burmistrza „Pasjonat Sportowej Polski” w  XVII edycji ogólnopolskiego programu „Sportowa Polska” (2016)
   • 26 pozycja (awans z 92) w Rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju (2016)
   • 2 miejsce  w Rankingu „Wspólnoty”gmin najbardziej wspierających organizacje pozarządowe w kategorii małych miast (2016)
   • 38 pozycja (awans) w klasyfikacji „Liderzy Inwestycji” w Rankingu „Wspólnoty” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (2016)
   • II miejsce w kraju w Rankingu „Wspólnoty” samorządów przeznaczających najwięcej środków finansowych na kulturę w kategorii gmin miejskich 2016
   • Nagroda Główna w ogólnopolskim konkursie na Najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną w Polsce za rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej (2016)
   • Mazowiecka Gmina Roku 2016 w ogólnopolskim plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu” -I miejsce i złota statuetka w kategorii gmin miejskich
   • Nominacja zrewitalizowanego Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej do nagrody X edycji konkursu na najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną w Polsce (2016)
   • XX miejsce w Rankingu „Rzeczpospolitej”najlepiej zarządzanych samorządów 2016 w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich

 

rodzinne

Z rodziną w Tatrach.