Ocena stołówki szkolnej

Na przełomie kwietnia i maja na moją prośbę  skierowano do rodziców dzieci jedzących obiady ankietę, w której poproszono opinię na temat pracy stołówki. Ocenie podlegało siedem jej obszarów: jakość dań, różnorodność dań, cena posiłków dla ucznia, czystość, obsługa, organizacja wydawania posiłków oraz oferta poza obiadowa stołówki.  Każdy z obszarów był punktowany od 1 do 5 punktów, gdzie 1 oznaczało ocenę najgorszą, a 5 ocenę najlepszą. W badaniu wzięli udział rodzice uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Odpowiedzi na temat stołówki szkolnej udzielono w 124 ankietach. Z obiadów w stołówce korzysta  obecnie 180 dzieci i kilkudziesięcioosobowa grupa nauczycieli i mieszkańców. Po zliczeniu wszystkich wyników średnia  ocena dla pracy stołówki wyniosła 74,2 procent, co w opinii nauczycieli daje jej „czwórkę”. W związku z dobrą opinią umowa z obecnym najemcą została przedłużona.

Dodaj komentarz