Oświetlenie, światłowód i monitoring w Parku Miejskim

Problem z rozstrzyganiem postępowań przetargowych jest, ale to nie jest na szczęście tak, że nic nie będzie działo się w mieście. Dzisiaj udało się zakończyć pomyślnie przetarg na budowę kablowej instalacji oświetlenia, światłowodu, monitoringu na terenie Parku Miejskiego. Przy okazji zostanie również skablowana linia napowietrznego niskiego napięcia. A to oznacza, że do końca listopada 2018r. na terenie parku, wzdłuż zaprojektowanych alejek, dookoła stawu oraz przy Pałacyku i łące zostaną postawione nowe dekoracyjne lampy w ilości 37 sztuk, z czego część jest podwójna. Dzisiaj w parku poza wjazdem i częścią pałacykową panują egipskie ciemności, co nie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa. W celu znacznej poprawy przytoczonego już bezpieczeństwa jest budowa nowego, kompletnego systemu monitoringu, zapewniającego możliwość nieprzerwanej obserwacji newralgicznych punków w określonych obszarach parku, wraz z automatyczną rejestracją obrazu. Zaprojektowany system pozwala na praktycznie nieograniczoną swobodę ewentualnej rozbudowy. Koszt wykonania tej pracy to 470.000 zł.

Przetarg na rewitalizację stawu został powtórzony, 26 lipca będzie znany finał tego postępowania.

Dodaj komentarz