Panel ekspercki w NIK

W dniu 4 kwietnia 2017r. na zaproszenie prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego wziąłem udział w panelu ekspertów pn. „Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy”.

W trakcie panelu z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych i administracji samorządowej dyskutowano m.in. na temat skali i przyczyn problemów rozwoju przedsiębiorczości w gminach, a także podejmowanych dotąd działań w celu ich ograniczenia.

Poruszono też zagadnienia dotyczące barier prawnych ograniczających możliwość wspierania przedsiębiorców. Wśród prelegentów byli m.in: prof. Magdalena Wyrwicka, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, prof. Jerzy Cieślik z Katedry Przedsiębiorczości Akademii L. Koźmińskiego oraz Marta Leśniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju.

 

Dodaj komentarz