Pierwsze statystyki programu WKD biletów „zerowych”

Niespełna miesiąc minął od możliwości skorzystania z biletów „zerowych” WKD – nieodpłatnych przejazdów przez dzieci i młodzież do 26 roku życia, która się uczy oraz seniorów 65+ w obrębie miasta Podkowa Leśna – Podkowa Zachodnia, Główna, Wschodnia. Uprzywilejowani są mieszkańcy Podkowy Leśnej posiadający Podkowiańską Kartę Mieszkańca. Do tej pory wydano 125 kart.

Pomysł podpisania umowy z WKD był wyjściem naprzeciw postulatom osób starszych, ale też ofertę postanowiliśmy skierować do dzieci i młodzieży. Na obecną chwilę wydano 340 biletów, z czego ok. 84% (285) to bilety dla seniorów, a pozostałe 16 % (55) odebrała młodzież. Jest to znacznie więcej niż pierwotnie zakładaliśmy, co oznacza, że program cieszy się dużym zainteresowaniem i jest potrzebny mieszkańcom Podkowy.

O Podkowiańską Kartę Mieszkańca może wystąpić osoba fizyczna, której miejscem zamieszkania jest Podkowa Leśna oraz:

1) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, bez względu na to czy osiąga dochód i deklaruje, że miejscem jej zamieszkania jest Miasto Podkowa Leśna oraz do dzieci uprawnionych, wspólnie z nią zamieszkujących, z tym, że dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia 26 lat muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami;

lub

2) jest zameldowana na pobyt stały na terenie Miasta Podkowa Leśna i jednocześnie oświadcza, że rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim oraz do dzieci uprawnionych, wspólnie z nią zameldowanych, z tym, że dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia 26 lat muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami.

Info i wnioski do pobrania podkowianska-karta-mieszkanca/

Dodaj komentarz