Debata nad stanem bezpieczeństwa naszych dróg

W związku z tym, że tak wiele emocji i kontrowersji wzbudzają dyskusje o poprawie bezpieczeństwa na naszych drogach, a   posiedzenie komisji ŁBiOŚ pokazało, że stanowisko urzędu nie tylko nie pokrywa się z oczekiwaniami mieszkańców, ale hamuje możliwość kreowania racjonalnej polityki drogowej w Podkowie Leśnej (konflikt z mieszkańcami ul. Helenowskiej, Kwiatowej, Bukowej), to wydaje się konieczne w trybie pilnym rozpoczęcie dużej debaty społecznej na temat możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców na terenie całego miasta. Opracowana w 2009 roku na zlecenie poprzedniego Burmistrza Andrzeja Kościelnego „Koncepcja organizacji ruchu na terenie Miasta Ogrodu Podkowa Leśna wraz z programem uspakajania ruchu”  nie znajduje u obecnej p. Burmistrz zrozumienia, na co wskazują podejmowane inwestycje drogowe.rondo Topolowa A przecież projektanci przedstawili w niej 3 warianty  rozwiązań docelowej organizacji. Poparli swoje tezy badaniami natężenia ruchu, rozwiązaniami stosowanymi na zachodzie Europy, rozwiązaniami które są wdrażane obecnie w Polsce ( program Gambit i Miasteczko Holenderskie w Puławach o którym pisałem wcześniej ). Być może Burmistrz i urzędnicy nie czują się na siłach, by podjąć decyzję, w/g którego wariantu powinny zostać zaprojektowane drogi, dlatego nie ma lepszej okazji, aby przeprowadzić na ten temat szerokie konsultacje społeczne. Odpowiedzialność za podjętą decyzję wezmą mieszkańcy, poprawa bezpieczeństwa ma służyć wszak nam.

Dlatego ponownie pozwoliłem sobie wysłać do członków RM i prezesów podkowiańskich stowarzyszeń apel o wspólne działanie na rzecz przełamania tego trwającego długie lata impasu.