Teatr ruchu.

Sobotni wieczór spędziłem na premierze spektaklu pt. „Spotkanie” wystawionego przez teatr Kiosk Ruchu (w podkowiańskim CKiIO). Teatr szczególny, bo przypomina bardziej pantomimę, gdzie środkiem wyrazu jest ruch, mowa ciała i gesty. Gdzie to nie słowa są nośnikiem przekazu, ale umiejętne połączenie myśli, emocji i ruchu. Jako widz mogłem doświadczyć i poczuć cały wachlarz doznań, które aktorzy mówiąc kolokwialnie mi zaserwowali. Oglądając sztukę, przedstawienie (?) zastanawiałem się, czy na pewno rozumiem co autor ma na myśli, ale wchodząc w to głębiej dostrzegłem, że najważniejsze jest to co ja odczuwam, to moje emocje są tym przekazem i u każdego mogą być one inne. Momentami ekspresja aktorów była na tyle intensywna i przejmująca, iż miałem wrażenie, że publiczność ( w tym ja) boi się oddychać co wzmagała dodatkowo potworna cisza na sali. A może to był tylko strach przed włączeniem mnie jako odbiorcy w uczestnika działań artystycznych. Gratuluję choreografii Aleksandrze Zdunek i występu aktorom – sąsiadom.

DSC_3302rz

Dofinansowanie 750.000zł!

Z radością informuję, że Miasto dostało dofinansowanie w wysokości 750.000 zł (dokładnie 749.480, 28zł) na projekt budowy zintegrowanego  systemu informacji miejskiej, co daje 85% wartości całego projektu. Założeniem projektu jest utworzenie i rozwój systemu oznakowania (zarówno w przestrzeni wirtualnej jak i rzeczywistej) obszaru całego miasta. System informacji o mieście będzie zawierał: oznakowanie lokalizacji instytucji kultury i zabytków (plan miasta, pylony kierujące, nośniki z nazwami ulic i piktogramami), oznakowanie lokalizacji i układu ulic, panele i słupy ogłoszeniowe i inne. Poza tradycyjnym systemem oznakowania zrealizowana zostanie aplikacja informatyczna oraz strona www kompatybilna funkcjonalnie z mobilnym przewodnikiem. Realizacja projektu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych – na wszystkich planach miasta, na słupkach z nazwami ulic i piktogramach będzie naniesiona powłoka do odczytania Braille’m. Projekt przewiduje też wiele innych ciekawych rozwiązań.

sim1Dokumentacja została wykonana w 2009r. , w zeszłym roku bezskutecznie starano się o dofinansowanie. W dodatkowej weryfikacji przeprowadzonej w lutym, po ponownym rozpatrzeniu naszego wniosku dzisiaj dostaliśmy informację z Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że w dniu 25 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Sprawa policji – c.d.

Interwencji w/s policji ciąg dalszy. Moje wystąpienie na dzisiejszej sesji Rady Powiatu było skierowane do starosty i radnych, aby wsparli działania Podkowy Leśnej polegające na tym, żeby nie tylko utrzymać posterunek policji w Podkowie, ale uzmysłowić Komendzie Stołecznej, że liczba mieszkańców w powiecie grodziskim od momentu jego powstania w 98r. wzrosła o ponad 25%. Równocześnie nie zwiększyła się liczba policjantów, powiem więcej – w ciągu ostatnich trzech lat zabrano z powiatu kilka radiowozów.

W interesie wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego i obowiązkiem wszystkich samorządowców jest zapewnienie odpowiedniego dla oczekiwań obywateli poziomu bezpieczeństwa. Zaapelowałem o wspólne przez wszystkie samorządy z terenu powiatu podjęcie starań o zwiększenie liczby etatów, a co za tym idzie patroli policji w terenie. Proponuję większe instytucjonalne związanie policji z lokalnymi samorządami nie tylko poprzez budowę stacji monitorowania w budynkach zajmowanych przez policję, ale również znalezienie wspólnych płaszczyzn interesów dla obydwu rodzajów administracji. Pozwoli to lepiej wykorzystać substancję lokalową i obniżyć koszty funkcjonowania.

DSC_3258zm

Swoją interpelację w sprawie przywrócenia komisariatu na terenie Podkowy złożył na ręce przewodniczącego Rady Powiatu – radny Krzysztof Sankiewicz. Bardzo mocno swoje poparcie dla działań społeczności Podkowy wyraził przewodniczący zeszłej kadencji rady – Wojciech Hardt.

Przewodniczący Rady Powiatu zadeklarował, że sprawę posterunku w Podkowie skieruje do odpowiedniej komisji.

Dzień Myśli Braterskiej

Dzisiaj 22 lutego, na całym świecie skauci obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. Historia ustanowienia tego dnia zrodziła się 1926r. w Stanach Zjednoczonych – w rocznicę urodzin założycieli skautingu Roberta Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell. Dzień Myśli Braterskiej uświadamia wszystkim,  że jesteśmy dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.

Jak najwięcej braterskich gestów każdego dnia byłym i obecnym harcerzom!

zdj. pochodzi z kroniki144 MDH

Składamy wnioski.

16.02.2015r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w ramach programów z dziedziny ochrony przyrody.
Wystąpiliśmy o dofinansowanie na pielęgnację i dosadzenia w Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej na kwotę blisko 280 tys.(90% wartości prac) – Program 2015-OP-16 pn. „Zadania z zakresu ochrony przyrody”. Zajmujemy  trzecią pozycję na liście. Czekamy…