Eksperyment edukacyjny minister Zalewskiej

Jak każdy z burmistrzów, wójtów i prezydentów dostałem pismo od Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej  z informacją jakie szykują się zmiany w szkolnictwie oraz podsumowanie Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji „ Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Pozwoliłem sobie ustosunkować się publicznie do tego tematu.  Zgodnie z założeniami ustrój szkolny z obecnego systemu 6 letniej szkoły podstawowej, 3 letniego gimnazjum, 3 letniego liceum ogólnokształcącego, 4 letniego technikum i 3 letniej szkoły zasadniczej ulegnie przekształceniu do systemu 8 letniej szkoły powszechnej, 4 letniego liceum ogólnokształcącego, 5 letniego technikum i dwustopniowej szkoły branżowej. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. A co z gimnazjami dwujęzycznymi, artystycznymi, sportowymi? Dla takich szkół w nowej reformie nie ma miejsca.

Dotychczas nie ma żadnego projektu zmiany ustroju szkolnego ani oceny skutków regulacji, nie mówiąc o kosztach, choć jest zapowiedź, że taki projekt będzie na jesieni. Będą zmiany w podstawie programowej, planach nauczania, ramowych statutach publicznych przedszkoli i szkół oraz w podręcznikach. Czyli dowiedzieliśmy się tyle, ile do tej pory napisała prasa, zero konkretów. Czytam w piśmie, że główną przyczyną zmian (likwidacji gimnazjów) jest  i tu uwaga: diagnoza obecnego stanu liceów oraz brak wyrównania osiągnięć szkolnych młodzieży z różnych środowisk –  wyniki sprawdzianu wykazują bardzo duże zróżnicowanie ze względu na miejsce zamieszkania ucznia: miasto/ wieś oraz regionu.

To że system edukacji  wymaga modyfikacji, nie ulega wątpliwości, szczególnie na poziomie programowym i przestarzałej karcie nauczyciela. Ale rewolucyjne stawianie wszystkiego na głowie i tak głębokie zmiany strukturalne  nie znajdują racjonalnego wytłumaczenia. Zapytam hasłem konferencji: Dobra Zmiana? Dla kogo?  Koszty reformy poniosą głównie dzieci i młodzież, a ciężar i odpowiedzialność za przekształcenia spadnie na samorządy, którym dodatkowo zamierza się ograniczyć kompetencje. Reformy, która zmierza w niewiadomym kierunku, wskazującym na centralizację i jest jedynie sentymentalnym powrotem do systemu oświaty z głębokiego PRL-u.

Kiedy tworzono gimnazja, było wiele wątpliwości, ale z czasem uznano, że to dobre rozwiązanie.  Badania międzynarodowe PISA (Programme for International Student Assessment) pokazują, że nastąpiła znacząca poprawa wyników polskich 15 latków (właśnie po utworzeniu gimnazjów) we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem (czytanie i interpretacja, matematyka, rozumowanie w naukach przyrodniczych) dzięki czemu Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej.

Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził badania n/t przemocy –  przebadał w 2015r. niemal 11 tys. uczniów, ponad 500 wychowawców, 240 pedagogów i psychologów szkolnych, 185 dyrektorów i ponad 4 tys. nauczycieli. Tak dużego badania na temat przemocy w szkole do tej pory w Polsce nie było. Wynika z niego, że agresywnych zachowań doświadcza większość uczniów w Polsce. Ale co najciekawsze – częściej ich ofiarami padają uczniowie w klasach od czwartej do szóstej szkół podstawowych, a nie jak zwykło się powtarzać obiegowo- w gimnazjach. W szkołach średnich przemoc maleje. Trójszczeblowy system edukacji istnieje w większości krajów europejskich i dobrze się sprawdza.

A już kuriozalnymi wydają się argumenty za likwidacją gimnazjów, jakby miało to wyrównać szanse dzieci z różnych regionów. Zawsze wydawało mi się, że równać trzeba w górę i kluczowe jest podnoszenie jakości kształcenia, a nie jej zrównywanie i uśrednianie. Szkoły powinny zapewnić dzieciom maksimum rozwoju intelektualnego i stawiać wyzwania biorąc pod uwagę specyfikę środowisk. Jakość kształcenia, to jakość pracy szkoły, jej działania organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze i to w usprawnianiu tych działań powinno szukać się możliwości wyrównywania szans, a nie w likwidacji tego, co dobrze funkcjonuje.

Z własnego podwórka Podkowy Leśnej mogę powiedzieć jedno: do likwidacji idą dwa gimnazja, jedne z najlepszych w powiecie grodziskim – publiczne i społeczne, osiągające bardzo dobre wyniki, dzięki którym zdecydowana większość młodzieży dostaje się do bardzo dobrych liceów. To nie oznacza, że nie można było jeszcze dążyć do ulepszania edukacji i w tych szkołach.  Ale jakaś „mądra głowa” doszła do wniosku, że jak u nas jest dobrze, a gdzieś w Polsce jest źle, to lepiej zlikwidować to co dobre i wrzucić wszystkich do jednego wora. A może „dobra zmiana” ma drugie dno i chodzi w niej jednak tylko o zmiany kadrowe kilkudziesięciu  tysięcy  dyrektorów szkół, na wybór których wójt, burmistrz, prezydent wpływu mieć nie będzie?

Pani minister Zalewska zaprosiła samorządowców do współpracy w tworzeniu nowych, dobrych warunków dla rozwoju polskiej edukacji. Na tym etapie, to kpina, szczególnie, że z dotychczasowym głosem samorządowców „reformatorzy” pod zwierzchnictwem pani minister Zalewskiej nie bardzo się liczą. Poczekam na konkrety, choć po tym co dzieje się dotychczas, to nie spodziewam się niczego dobrego, poza pustą zmianą i związanym z tym wielkim chaosem.

 

Remont Jeleniej

Od kilku dni trwa remont ulicy Jeleniej na odcinku pomiędzy ulicą Króliczą i ulicą Wiewiórek w Podkowie Leśnej. Stan ulicy jest fatalny, dlatego zakres robót jest szeroki i obejmuje między innymi: roboty przygotowawcze w tym: roboty rozbiórkowe m.in. krawężniki betonowe, ławy pod krawężniki, frezowanie nawierzchni, wywiezienie gruzu z terenu budowy; roboty ziemne m.in. korytowanie pod połączenia jezdni głównej z ulicami poprzecznymi, zjazdy, wykonanie wykopów pod elementy odwodnienia; podbudowa: pod jezdnie i zjazdy.

IMG_0129Zjazdy do posesji wykonane będą z kostki betonowej o kolorze grafitowym, chodniki: w systemie trzech kostek betonowych w kolorach jasnoszarych (identyczna jak na ul. Modrzewiowej), jezdnia asfaltowa. Na całej ulicy będzie wykonane odwodnienie: odprowadzenie wód opadowych przewiduje się do gruntu poprzez system chłonno – rozsączający złożony z wpustów ulicznych i studni chłonnych połączonych sączkami infiltracyjnymi.

Na części ulicy przewidziane jest otworzenie chodnika również po drugiej stronie jezdni (dzisiaj są jedynie pozostałości), głownie ze względu na zatrzymywanie wody. Likwidacja go wiązałaby się z ryzykiem zalewania posesji leżących niżej.

IMG_0051Niestety w tym poboczu na obecnym etapie nie było możliwości przesunięcia słupów i skablowania linii. Wygodny chodnik bez barier pozostanie po tej samej stronie, z której dzisiaj korzystają piesi. Koszt remontu ulicy to 325.950 zł z rękojmią na 5 lat, wykonawcą jest firma Fal-Bruk sp. z o.o. Sp.k z Warszawy. Prace powinny potrwać nie dłużej niż 2 miesiące.

WP_20160727_20_42_13_ProStudzienki chłonne.

Stojaki na rowery

Wszyscy lubimy miłe niespodzianki. Fundacja Allegro All For Planet, w ramach akcji „Kręć kilometry” postanowiła wyróżnić województwo mazowieckie i ufundować 6 oryginalnych stojaków rowerowych dla Podkowy Leśnej. 

Ta proekologiczna i prozdrowotna inicjatywa łączy w sobie zarówno dbałość o środowisko naturalne, jak i chęć stałej rozbudowy infrastruktury rowerowej w naszym  kraju.

Fundacja wspierając ideę zrównoważonego transportu, promuje rower jako najbardziej ekologiczny środek komunikacji miejskiej. Zachęca do zamiany czterech kółek na dwa i korzystania z jednośladów w codziennych dojazdach. Tworzy miejsca parkingowe dla rowerów, stawiając w całej Polsce nowe, dizajnerskie stojaki rowerowe. Dotychczas udało im się postawić ich ponad 1000.  A ich liczba ciągle rośnie.

W ramach akcji Kręć Kilometry – zaparkuj klimatycznie od 2012 roku stojaki rowerowe są fundowane dla miast w całej Polsce. W tym roku planowane jest postawienie ich aż 300. Stojaki trafią do miast, które zgromadzą na swoim koncie najwięcej kilometrów przejechanych ze specjalną aplikacją mobilną. Rywalizacja trwa do 30 września. Kilkadziesiąt miast walczy o stojaki kręcąc kilometry,  my już jesteśmy w gronie szczęśliwców. Trwają rozmowy z Fundacją na temat wyboru lokalizacji. Z tego miejsca bardzo dziękuję Fundacji Allegro All For Planet za wyróżnienie dla Podkowy.

Cała ta akcja Fundacji wspaniale wpisuje się w podkowiańską politykę miejską promowania zdrowego stylu życia, w tym jazdę na rowerze. Bardzo mi zależy na poprawieniu infrastruktury rowerowej oraz tworzeniu dobrej atmosfery wokół tego środka komunikacji.

DSC_7019r zm wW trakcie projektowania są ścieżki rowerowe na terenie Podkowy o długości 5,5 km, ale też i gmin ościennych w ramach partnerstwa. Kończymy przygotowywanie wniosku na kwotę blisko 2.700.000 zł o dofinansowanie budowy ścieżki w Podkowie Leśnej o długości ponad  2km. Obecnie urząd przygotowuje zamówienie na miejskie stojaki rowerowe, których realizacja będzie możliwa w ramach oszczędności. Możecie Państwo składać propozycję lokalizacji.

Jazda na rowerze zawsze była mi bliska, uważam, że Podkowa jest wręcz idealna, by z dwóch kołek korzystać. Każda forma promowania „rowerowego stylu życia” jest potrzebna. W 2014r. przy okazji organizacji Rowerowego Rajdu Wolności, jeszcze zanim zostałem burmistrzem  zgłosiłem Podkowę Leśną do ogólnopolskiej kampanii Gazety Wyborczej „Polska na rowery”, która patronuje akcji „Kręć kilometry -zaparkuj klimatycznie”. Od dwóch lat dla dzieci i młodzieży z podkowiańskich szkół jest organizowane miasteczko ruchu drogowego i możliwość zdania egzaminu na kartę rowerową. Bo rower to zdrowie, ekologia i radość!

 

Porządkujemy przestrzeń

Tu gdzie możemy zdejmujemy słupki, w innych miejscach gdzie służą poprawie bezpieczeństwa, a nie wątpliwej ozdobie będą zmieniane i ujednolicane w miarę możliwości finansowych, co znacznie poprawi estetykę miasta.

2Nowe słupki powinny być bardziej estetyczne, ale przede wszystkim trwałe, tak aby za rok nie trzeba ich było malować bądź wymieniać na kolejne. Przedsięwzięcie okazało się drogie, więc jednorazowa wymiana w całym mieście jest niemożliwa.

3ul. Jana Pawła II

4

Międzynarodowo w Podkowie

Weekend mieszkańcy Podkowy Leśnej mogli spędzić w towarzystwie gości z różnych  stron świata.

Stowarzyszenie CISV Polska zorganizowało w piątek dla wszystkich mieszkańców dzień otwarty międzynarodowego obozu, który odbywa się w Podkowie Leśnej. Dzieci z Austrii, Brazylii, Egiptu, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Kostaryki, Norwegii, Szwecji, USA i Polski zaprezentowały swoje kraje na specjalnie przygotowanych stoiskach i przedstawiły krótkie programy artystyczne.

DSC_3512A w niedzielę na łące przed Pałacykiem Kasyno odbył się piknik przy muzyce i grillu dla mieszkańców i naszych gości z Kanady, którzy przyjechali do Polski na Światowe Dni Młodzieży.

IMG_0102zmTego jeszcze nie było – setki ludzi tańczących poloneza na łące przed Pałacykiem podczas integracyjnego pikniku.

DSC_3677Ostatniego poloneza w tym miejscu tańczyli uczniowie szkoły, która mieściła się w Pałacyku chyba w 1963r. A poza tym potańcówka w znakomitej atmosferze. Wcześniej, przy wypełnionej sali  w MOK wystąpił Łukasz Pawlik wraz ze swoim projektem Lonely Journey.

DSC_3515