Referenda w gminach

Już w ponad połowie gmin (17) objętych projektem ustawy metropolitalnej zadecydowano o przeprowadzeniu referendów. A to nie koniec, kolejne gminy mają zaplanowane sesje, na których bedą podejmowae dyskusje i ewentualne uchwały w tej sprawie. Artykuł z dzisiejszej Wyborczej. Mapka zaktualizowana w nagłówku.

wyborcza

Koniec Podkowiańskiej Ligii Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody jako najstarsza ekologiczna organizacja na terenie Polski (powstała 9 stycznia 1928r.) z  tradycją jeszcze przedwojenną została powołana przede wszystkim do propagowania  idei ochrony przyrody oraz kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody. W ramach działalności  realizowano program szerokiej edukacji przyrodniczej, aktywizowano młodzież, organizowano konkursy  i brano udział w pracach społecznych dotyczących zalesień i zadrzewień. Należeli do niej wybitni fachowcy, naukowcy i do kół – młodzież szkolna.

W Podkowie Leśnej ta idea została bardzo wypaczona, działalność podkowiańskiego oddziału LOP od lat skupia się na walce z administracją samorządową i pisaniem skarg. Nie widać podejmowanych działań na rzecz społeczności, organizowania warsztatów edukacyjnych dla uczniów czy faktycznej ochronności przyrody oraz działań proekologicznych.

Historia skarg oddziału LOP w Podkowie Leśnej  pisanych wszędzie i prawie w każdej sprawie jest bardzo długa. Począwszy od próby zablokowania budowy kanalizacji i sieci wodociągowej, którą lokalni „ekolodzy” uzasadniali degradacją środowiska, poprzez znane wszystkim mieszkańcom – zablokowanie przez LOP możliwości uzyskania otrzymanej dotacji na rewitalizację Parku Miejskiego w 2005r. Protesty budziła też budowa ujęć wodnych w parku. W 2012 Liga Ochrony Przyrody próbowała  zablokować planowaną inwestycję budowy Park&Ride argumentując obniżeniem komfortu życia mieszkańców i niszczeniem przyrody, działania powtórzyła w 2016r.. Rzekomo na tym terenie miało występować wiele prawem chronionych gatunków chrząszczy i roślin – nigdy nie znaleziono dowodów na prawdziwość tych twierdzeń.

Kuriozalnym jest zachowanie miejscowego LOP w tej kadencji, kiedy weszła do Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów jako partner społeczny, aby protestami wywrócić projekt partnerstwa do góry nogami – również w staraniu się o dofinansowanie. Na szczęście w tym przypadku bezskutecznie. I w końcu skargi do chyba wszystkich instytucji mające na celu zablokowanie przebudowy stawu w parku. We wszystkich tych przypadkach skargi zostały uznane za bezzasadne, a instytucje je rozpatrujące nie doszukały się w działalności miasta uchybień i łamania prawa.

Dlatego w połowie zeszłego roku całą „historię” LOP, oddziału w Podkowie Leśnej wysłałem do Zarządu Krajowego Ligi Ochrony Przyrody z prośbą o zajęcie stanowiska. Efektem było powołanie w strukturach LOP specjalnej komisji Kontrolno-Rewizyjnej Zarządu Głównego do zbadania zasadności i prawidłowości funkcjonowania nie tylko oddziału w Podkowie Leśnej ale i całego Okręgu Warszawskiego – bo oba te ciała łączy osoba prezesa Elżbiety Wolskiej-Zdunek.

Pod koniec grudnia 2016r. specjalnie powołana do kontroli Komisja zakończyła pracę i przekazała wnioski Zarządowi Krajowemu LOP oraz Miastu Podkowa Leśna.

Z protokołu dowiadujemy się m.in., że „z przyczyn nieuzasadnionych kontrola nie mogła być skuteczna. Prezes Zarządu Okręgu będąca jednocześnie prezesem zarządu oddziału w Podkowie Leśnej zasypywała komisję różnymi nieistotnymi pismami. Nie zgłosiła się na żadne spotkanie, a z pism, które wysyłała wynika wyjątkowa nieznajomość statutu LOP oraz zasad kontrolnych.(…)

Okręg i oddział którym prezesuje Pani Wolska-Zdunek nie posiadają prawem wymaganych dokumentacji ze zjazdów, protokołów komisji w tym mandatowo – skrutacyjnej z wynikami głosowań, protokołów i uchwał wszystkich komisji oraz zarządu dokonujących podziału funkcji. Zjazd Okręgu odbył się niezgodnie ze statutem. Dokumentów oddziału LOP w Podkowie Leśnej w ogóle nie ma. Jedynym jest pismo z 2013r, z którego wynika, że dokonano podziału funkcji, w tym mąż pani prezes został w tym oddziale łącznie z nią skarbnikiem”. Braki dokumentów i działania niezgodne z prawem i ze statutem LOP przewijają się przez cały raport końcowy specjalnej komisji. Zaś we wnioskach czytamy:

Osobliwy jest fakt, że panie z LOP w Podkowie Leśnej zarzucające wszystkim łamanie prawa, działanie na szkodę przyrody, same od lat łamały statut organizacji, którą wykorzystywały do prowadzenia niczym nieuzasadnionych wojen z kolejnymi władzami samorządowymi miasta.

W Mieście Ogrodzie pożądana jest organizacja przyrodnicza, która będzie miała coś dobrego do zaoferowania mieszkańcom w zakresie ochrony naszego środowiska, będzie uwrażliwiała człowieka na piękno i bogactwo przyrody, będzie szerzyła ideę znaczenia i celu ochrony przyrody. Będzie partnerem i faktycznym wsparciem nie tylko dla mieszkańców, ale również dla władz miasta.

 

Ruch to zdrowie!

W weekend odbyła się piąta edycja Orlen Warsaw Marathonu. W tym roku impreza nie tylko była rywalizacją biegaczy na maratońskim dystansie, ale dwudniowym świętem zdrowego stylu życia z dodatkowymi biegami. Towarzyszące maratonowi imprezy Orlen Warsaw Games były zlokalizowane w pięknej scenerii Agrykoli.  Mnóstwo pozytywnej energii i trochę ruchu sprawiło, że pomimo słabej pogody weekend mogę zaliczyć do bardzo udanych.

Plan zagospodarowania terenu szkoły

Została opracowana koncepcja modernizacji zespołu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych. Projekt przewiduje prace związane  z remontem i przebudową zespołu boisk i urządzeń sportowych: remont boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, remont bieżni lekkoatletycznej wraz z przebudową rozbieżni do skoku w dal i budową zeskoczni, budowa nowych boisk o nawierzchni poliuretanowej (boisko do badmintona + boisko do tenisa stołowego + kort tenisowy / boisko do siatkówki), budowa skoczni do skoku wzwyż, budowa rzutni do pchnięcia kulą, aranżacja ‘ścieżki zdrowia’ do treningu biegów terenowych z elementami fitness, aranżację strefy gier plenerowych, instalację elementów małej architektury dla wzbogacenia programu zespołu, a także prace związane z pielęgnacją zieleni istniejącej oraz nowymi aranżacjami i nasadzeniami zieleni. Łączna powierzchnia planowana do rewaloryzacji to ok. 3 ha.  DSC_9806

Koncepcja została opracowana w oparciu o konsultacje ze środowiskiem szkolnym i zainteresowanymi osobami, a 12 kwietnia br. została przedstawiona na spotkaniu z mieszkańcami, w celu zebrania uwag.

0001

rys. Koncepcja modernizacji zespołu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych. Kilknij w obrazek, aby powiększyć.

4 czerwca referendum!

4 czerwca! Wpiszcie w kalendarz! Rada Miasta Podkowa Leśna 20 kwietnia br. jednogłośnie podjęła uchwałę o referendum z inicjatywy mieszkańców, które odbędzie właśnie się 4 czerwca.  Brawo podkowianie, dziękuję! Do akcji referendalnej dołączyły już rady 15 gmin, a będą dochodziły kolejne. Czy to zatrzyma pomysły polityków i zakusy na naszą samorządową niezależność?

Przypomnę, że 30 marca 2017 roku, na moje ręce pełnomocnik grupy inicjatywnej referendum lokalnego pan Jerzy Glasgall złożył ponad 1000 podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Liczba podpisów złożonych na kartach stanowi ponad 30% podkowian uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy Podkowy Leśnej nie zgodzili się z rozstrzygnięciem nadzorczym, które wydał Wojewoda Mazowiecki w dniu 9 marca b.r. i który uchylił uchwałę Nr 205/XXXIV/2017 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Obywatelska akcja zbierania podpisów trwała niecały tydzień.

Pytania referendalne brzmią:
1. Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi?
2. Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin?

Złożony wniosek został sprawdzony i pozytywnie zaopiniowany. Zgodnie z przepisami ustawy o referendum lokalnym sprawdzenia wniosku dokonała powołana przez Radę Miasta doraźna Komisja (uchwała Nr 218/XXXV/2017 z dnia 30 marca 2017 r.). 5 kwietnia br. Radzie Miasta przedłożony został protokół z prac Komisji.

Komisja stwierdziła, że wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum spełnia wymogi ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem. 

I jak już pisałem rada podjeła stosowną uchwałę, która zostanie przesłana do wojewody mazowieckiego.