Podkowa przykładem do naśladowania?

Podkowa przykładem do naśladowania? Czemu nie. Prezydenci z Kołobrzegu, Grudziądza, miasta Tychy oraz wiceprzewodniczący Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej i przedstawiciele jednostek gościli w Podkowie Leśnej i Warszawie, aby posłuchać o innowacyjnych rozwiązaniach i praktykach „Wzorcowe Smart City – jak spełniać marzenie czyli jak urzeczywistniać wizję”.

Wśród tematów przeze mnie omawianych znalazły się:

  • Smart Water Orange – jakie korzyści i zastosowanie w zarządzaniu  gospodarką komunalną miasta  ma zdalny monitoring wody.
  • Smart Bike  –  uzupełnienie komunikacji miejskiej i turystycznej  dla  Podwarszawskiego  Trójmiasta Ogrodów.
  • Orange API  – komunikacja z mieszkańcami;
  • Smart Lighting –  zarządzanie oprawami ledowymi.
  • Smart Monitoring
  • Wifi w mieście – dostęp do internetu dla mieszkańców,  ale również analityka mobilności mieszkańców;
  • Meble przestrzeni publicznej – Smart Bench
  • Badanie Jakości Powietrza – edukacja w szkole –  Smart Sensor

Dyskusja o płynących korzyściach z innowacyjnych rozwiązań, ale też i problemach, z którymi musimy się mierzyć jako urząd i jako miasto, ile jest jeszcze od zrobienia, a z ilu pomysłów trzeba było zrezygnować musiała zostać zakończona ze względu na napięty grafik przybyłych delegacji.

Podkowa Leśna = Human Smart Town

Otrzymaliśmy dofinansowanie 1.132.800 zł na rozwiązania miejskie w duchu Smart City

Wartość całego projektu wynosi 1.325.856 zł.

W połowie lipca 2017 roku Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem:  „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Podkowa Leśna podjęła rękawicę i złożyła fiszkę projektową w tym obszarze. Fiszka została zatwierdzona w Ministerstwie i Miasto mogło rozpocząć prace nad właściwym wnioskiem, który został złożony 26 października 2018 roku. Warto było czekać, w dniu dzisiejszym, tj. 19 lutego, na stronie konkursu pojawiła się oficjalna informacja o udzielonych dotacjach. Koncepcja projektu Podkowy Leśnej została doceniona i miasto stanie przed ogromną szansą ale i niesamowitym wyzwaniem – przed realizacją projektu.

Razem z partnerami, wśród których jest Politechnika Warszawska, lokalne organizacje pozarządowe, takie jak Stowarzyszenie Lokalna Grupa  Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu PL, Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk czy organizacja pozarządowa z woj. warmińsko – mazurskiego Fundacja Rozmawiamy, będziemy wspólnie pracować nad inteligentnym systemem monitoringu powietrza, platformą do gromadzenia i obróbki danych, monitoringiem wizyjnym przepompowni ścieków czy wdrażać unikatowe rozwiązanie zdalnego podlewania ogrodów w okresie niedoborów wody dla kilkunastu mieszkańców, pragnących przetestować takie rozwiązanie. Jednocześnie działania inwestycyjne będą bardzo mocno uzupełnione poprzez działania edukacyjne we wszystkich grupach wiekowych. Realizacja projektu zaplanowana została do 30 czerwca 2021 roku.

 

 

Spotkanie z mieszkańcami w/s śmieci

Tak jak przewidywałem, ceny śmieci wzrosną w Podkowie ponad dwukrotnie. Dzisiaj śmieci zostały upolitycznione i końca rozwiązania problemu nie widać. Możemy pozostać przy systemie rozliczania od ilości mieszkańców, ale będę rekomendował radnym nowy system rozliczania na podstawie zużytej wody, który się sprawdza w wielu gminach. Zapraszam mieszkańców na spotkanie.

Czas na wspólny rower

Zgodnie z moją zapowiedzią, w gronie przedstawicieli 12 gmin zachodniego Mazowsza: Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Żyrardowa, Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego,  Milanówka, Jaktorowa, Michałowic, Mszczonowa i Nadarzyna, Piastowa, Błonia dzisiaj (15.02.19)podyskutowaliśmy o integracji systemów rowerowych, jak najlepszym wykorzystaniu i połączeniu ścieżek rowerowych między gminami i Warszawą.  Spotkanie odbyło się w Nadarzynie. Zaproponowałem powołanie Rowerowej Unii Gmin Zachodniego Mazowsza, skoordynowanie zespołów i podjęcie wspólnych działań w skali regionu, a nie tylko wewnątrz gmin, które byłyby też szeroko dyskutowane społecznie. Następne spotkanie zaplanowane jest w Podkowie Leśnej na początku marca.  Więcej pisałem w artykule http://arturtusinski-podkowa.pl/integracja-systemow-rowerowych/

fot. dzięki uprzejmości gm. Nadarzyn

Strefa Płatnego Parkowania

Zostało opracowane Studium wykonalności poprzedzające wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Podkowie Leśnej, które już przekazałem radnym miasta do przedyskutowania i podjęcia odpowiednich decyzji. Studium poza analizą możliwości ma zaproponowane rozwiązania, które są punktem wyjścia do debaty. Obejmuje centrum miasta ograniczone następującymi ulicami: po stronie północnej – Słowicza-Błońska-Jelenia -Lotnicza, po stronie południowej – Akacjowa, Topolowa, Lipowa, Lilpopa.

Strefa płatnego parkowania jest obszarem wydzielonym uchwałą rady gminy, zgodnie z ustawą o drogach publicznych i wydanym na jej podstawie rozporządzeniem. Ogólny przepis ustawy stanowi, że korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Rada gminy, ustalając strefę płatnego parkowania, musi ustalić między innymi wysokość opłaty za parkowanie oraz opłatę dodatkową za brak biletu parkingowego. Do tego, uchwała musi oznaczać teren na jakim ma obowiązywać strefa. Wszystkie wjazdy do strefy płatnego parkowania muszą zostać oznaczone znakiem D-44 „strefa płatnego parkowania” a wszystkie wyjazdy – znakiem D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”. Jeśli strefa została prawidłowo wydzielona w/w znakami, należy jeszcze w ciągu dróg publicznych znajdujących się w jej obrębie prawidłowo wyznaczyć miejsca parkingowe, bowiem opłaty za postój (które są jedynym sensem istnienia strefy płatnego parkowania) mogą być naliczone przez miasto wyłącznie za postój w miejscu do tego wyznaczonym.

To oznacza, że w Podkowie Leśnej, biorąc pod uwagę szerokości ulic, takich miejsc możemy wyznaczyć niewiele, choć analizując rotację samochodów, w znacznym stopniu rozwiązałoby to problem parkowania na istniejących parkingach. Dodatkowo na części ulic pojawiłyby się zakazy zatrzymywania i zakazy postoju – została zlecona organizacja ruchu. Istniejący Park&Ride nie będzie objęty SPP, parkowanie na nim będzie, jak obecnie – bezpłatne. Część miejsc parkingowych jest w projektach (Modrzewiowa, Kościelna, Lotnicza)

Będę rekomendował przyjęcie maksymalnych opłat za postój z pierwszą godziną bezpłatną. Chciałbym uniknąć zakupu większej ilości parkomatów i pójść z duchem czasu oraz za przykładem dużych miast wprowadzić możliwości płatności mobilnej za pomocą aplikacji na komórkę. Aplikacja umożliwiałaby opłacenie parkowania na czas, na kwotę oraz bez limitu. Kierowcy korzystający z tego ostatniego rozwiązania mogliby całkowicie uniknąć konieczności przewidywania, jak długo zajmie im postój i płacić tylko za jego faktyczny czas. Wystarczy, że wysiadając z auta nacisną przycisk „start”, a po powrocie „stop”. Podobnie do  aplikacji dotyczącej naszego systemu rowerowego ( chwilowo bezpłatnego). Za pomocą aplikacji można byłoby w dowolnym momencie sprawdzić aktualny koszt parkowania, ile czasu upłynęło od jego rozpoczęcia oraz kiedy zostanie ono zakończone. Dodatkowym udogodnieniem byłaby możliwość korzystania z geolokalizacji, choć w naszym małym mieście to pewnie zbytek.

Po podjęciu stosownej uchwały Przez Radę Miasta będę mógł zlecić sporządzenie dokumentacji wyznaczającej SPP, którą następnie uzgadnia Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim.