Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

W Podkowie – najwyższy wskaźnik zaszczepionych mieszkańców!

Najważniejsze jest zdrowie – o tym wiedzą podkowianie.  Podkowa Leśna jest liderem wśród gmin, mamy najwyższy wskaźnik zaszczepionych przeciwko covid-19. Pierwszą dawką zaszczepiło się 59,38% podkowian, obie dawki przyjęło 38,5% wszystkich mieszkańców (czyli % zaszczepionych uprawnionych do szczepienia jest faktycznie wyższy).

Jak to kształtuje się na poziomie grup wiekowych?

70+  – 87,09%

60-69 – 84,73%

40-59 – 72,53%

20-39 – 54,8%

12-19 – 26,96%

Wynika z tego, że młodzi ludzie, pewnie dlatego, że możliwość szczepienia otrzymali całkiem niedawno, powinni ruszyć do punktów szczepień.

Dane uwzględniają miejsce zamieszkania zaszczepionych pacjentów. Pozwala to dokładniej ocenić, ile osób zaszczepiło się w lokalnych społecznościach, bez względu na to, gdzie pojechały na zastrzyk.

Tabela Piotra Tarnowskiego, niezależnego analityka danych o epidemii, z której wynika, że Podkowa jest na czele rankingu.

W sieci krąży wiele mitów na temat szczepień przeciwko COVID-19, dlatego warto weryfikować źródła informacji. Po przeczytaniu tych rzetelnych, nikt nie powinien mieć wątpliwości, że szczepić się trzeba. Przebycie COVID-19 nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, także w takim przypadku należy się zaszczepić. Opóźnianie szczepień kosztuje ludzkie życia, dlatego namawiajmy rodzinę, znajomych, młodzież, by poświęciła parę chwil na szczepionkę.

Certyfikat unijny – szczepienie pozwala na podróż po UE

Każdy zaszczepiony może otrzymać Unijny Certyfikat COVID – dokument, który pomoże nam w podróżowaniu po Unii Europejskiej. Certyfikat można od 1 czerwca pobrać na Internetowe Konto Pacjenta, poprosić o wydruk w punkcie szczepień lub w swojej przychodni. W certyfikacie znajdziemy oprócz naszych danych, specjalny kod tzw. QR, w którym „zapisana” jest informacja o tym, czy jesteśmy w pełni zaszczepieni.

Obecnie można go otrzymać tylko po zaszczepieniu się szczepionkami dopuszczonymi do obrotu przez Europejską Agencję Leków:

  • Comirnaty (Pfizer)
  • COVID-19 Vaccine Moderna
  • Vaxzevria (Astra Zeneca)
  • COVID-19 Vaccine Janssen

Certyfikat ułatwia bezpieczną podróż zagraniczną. W kraju może być przydatny np. w sytuacji udziału w imprezach, gdzie obowiązują limity osób (osoba o odpowiednim statusie osoby uodpornionej nie będzie wliczana do limitu osób). Każdy ma możliwość pobrania i wydrukowania swojego certyfikatu z poziomu Internetowego Konta Pacjenta.

Nagrody finansowe

Dla sceptyków szczepionki pozostaje mi przekonywać milionami, które obiecał rząd dla gminy o najwyższym % osób zaszczepionych.

Minister Dworczyk obiecał, że „każda gmina, gdzie będzie najwyższy stopień zaszczepienia w ramach 49 obszarów, otrzyma 1 mln zł na dowolny cel. Ta gmina, która będzie miała największy wskaźnik zaszczepienia w skali Polski ,otrzyma dodatkowo 2 mln zł. Dla pierwszych 500 gmin, które osiągną wskaźnik zaszczepienia 75 proc. chcemy przeznaczyć po 100 tys. zł na gminę, na dowolny cel”.

Podkowiańska edukacja na szczycie!

Podkowa Leśna zajęła I miejsce w rankingu „Miejsca edukacyjnych szans″ przeprowadzonym przez fundację badawczą Evidence Institute zajmującą się oświatą. To trzeci raz z rzędu (2017, 2019, 2021), kiedy poziom edukacji w naszych szkołach oceniany jest najwyżej!

Opracowany przez warszawski instytut ranking ma trzy składowe. Pierwszą z nich jest zróżnicowanie wyników uczniów na egzaminie ósmoklasisty. Im niższe nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu. Drugą składową są wyniki najsłabszych uczniów w gminie na tym samym egzaminie. Im wyższe są wyniki najsłabszych, tym wyższa pozycja w rankingu. Ostatnia składowa to procent dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną. W rankingu wzięto pod uwagę obie szkoły podstawowe w Podkowie Leśnej (publiczną i niepubliczną).

Szacując każdą składową rankingu, badacze odnieśli dane do dochodów własnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca (dane GUS) oraz wskaźnika udziału bezrobotnych (udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców w wieku produkcyjnym – dane GUS o bezrobociu rejestrowanym). W ten sposób gminy, które mają trudniejszą sytuację ekonomiczno-społeczną mogą  być porównywane z gminami w obiektywnie lepszej sytuacji.

Wysoka jakość nauczania w Podkowie Leśnej jest dla władz samorządowych kwestią priorytetową. Nie ma wątpliwości, że uczniowie z Podkowy mają też dobry start, większość z nich uczęszczała do przedszkoli, mają też wsparcie edukacyjne w rodzinach. Nauczyciele w podkowiańskich szkołach mają komfort pracowania z uzdolnionymi i ambitnymi dziećmi, z drugiej strony muszą się zmierzyć z niezwykle wysokimi oczekiwaniami rodziców, którzy spodziewają się nie tylko ponadprzeciętnych osiągnięć w nauce, ale często również przejęcia przez szkołę trudów wychowawczych. Obu stronom też zależy na dobrych relacjach i wzajemnym zrozumieniu, które są niezbędne do osiągania sukcesów. Dzięki władzom szkół wraz z kadrą nauczycielską, również we współpracy z gminą – udaje się połączyć różne cele: z jednej strony promować dzieci najzdolniejsze poprzez zajęcia dodatkowe, konkursy czy nawet indywidualny tok kształcenia, z drugiej zapobiegać niezdrowej rywalizacji i marginalizacji uczniów słabszych, poprzez zajęcia uzupełniające, korekcyjno-kompensacyjne, promowanie sportów zespołowych, fachową opiekę specjalistów i współpracę z rodzicami. Od 2016 r. dzieci, które mają wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach otrzymują stypendium Burmistrza Miasta.

Przebadano wszystkie gminy w Polsce. Dodatkowo, ze względu na specyfikę funkcjonowania gmin, ranking po raz pierwszy podzielono na 5 kategorii. Podkowa znalazła się w kategorii małych miast. Rozstrzygnięcie rankingu oraz wręczenie dyplomów odbyło się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty, która miała miejsce 8 i 9 czerwca w Lublinie.

Komunikat w/s tranzytu wody przez Podkowę Leśną

W zawiązku z niedoborami wody w południowych sołectwach Brwinowa, przedstawiam informację w/s tranzytu wody z Brwinowa do Żółwina, Owczarni i Tereni przez sieć wodociągową Miasta Podkowa Leśna.

Poniżej przedstawiamy zestawienie rzeczywistego przepływu wody przez sieć wodociągową miasta Podkowa Leśna do miejscowości Owczarnia, Terenia i Żółwin, z którego jednoznacznie wynika, że gmina Brwinów nie zapewnia, mimo publicznie składanych deklaracji, swoim mieszkańcom odpowiedniej ilości wody. Miasto Podkowa Leśna utrzymuje techniczną możliwość przepływu wody przez swoją sieć – przepływ ma miejsce codziennie, co widać po zestawieniu przepływów dobowych (patrz tabelka). Ponadto miasto Podkowa Leśna ze swojej Sieci Uzdatniania Wody uzupełnia deficyt wody, do czego nie była i nie jest zobowiązana żadnymi umowami.

Informujemy, że w związku z rosnącym deficytem wody po stronie gminy Brwinów (BPWiK sp. z o.o.) stan na dzień 30 kwietnia 2021 r. – 15.881,90 m³, stan na 7 czerwca 2021 r. – 20.000,00 m³ na potrzeby zwrotu wody dostarczonej przez Podkowę Leśną mieszkańcom Owczarni, Tereni i Żółwina z podkowiańskiego SUW, od dnia 14 czerwca 2021 r., obniżone zostanie jeszcze bardziej ciśnienie w podkowiańskiej sieci wodociągowej w celu odebrania wody przesłanej do miejscowości ościennych należących do gminy Brwinów. Dotyczy 18.438,90 m³ wody dostarczonych z SUW w Podkowie Leśnej do dnia 30 kwietnia 2021 r., która to ilość nie miała pokrycia w wodzie dostarczonej dla swoich mieszkańców przez gminę Brwinów.

Podkowa Leśna należycie wypełnia zobowiązanie nałożone postanowieniem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2021 r. stale utrzymując techniczne możliwości przepływu wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie do mieszkańców miejscowości Terenia, Owczarnia i Żółwin za pośrednictwem sieci wodociągowej Miasta Podkowa Leśna. Pomimo otwartych zasuw i obniżeniu ciśnienia w naszej sieci wodociągowej BPWiK sp. z o.o. nie dostarcza (z nieznanych nam przyczyn) ilości wody jaką Podkowa Leśna wtłoczyła do miejscowości należących do gminy Brwinów.

Propozycja ze strony Miasta Podkowa Leśna, aby Rady Gmin podpisały porozumienie (wymóg prawny), na mocy którego w przypadku występowania deficytu wody w sołectwach południowych gminy Brwinów, Podkowa Leśna wesprze na zasadach komercyjnych (do czasu wybudowania stacji podnoszenia ciśnień lub innego efektywnego rozwiązania) brwinowską sieć wodociągową – wodą z naszych ujęć ( czyli będzie „produkowała” wodę dla mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni), w ilości w jakiej bez straty dla mieszkańców Podkowy będzie mogła dostarczyć, nie spotkało się z zainteresowaniem władz Brwinowa.

 

zakres dat woda dostarczona z Brwinowa przepływ dobowy  (m³) woda dostarczona z Podkowy Leśnej przepływ dobowy (m³) woda dostarczona z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa z wodociągu w Jana Pawła II  (m³) woda dostarczona z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa w ciągu doby przez Jaskółczą do wodociągu tranzytowego Brwinów/Owczarnia  (m³) suma wody dostarczonej z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa w ciągu doby  (m³)
30.04-12.05 200,42 237,00 37,00   37,00
13.05 157,00 283,00 126,00   126,00
14.05 164,00 311,00 147,00   147,00
15-17.05 154,00 294,67 140,57 0,00 140,57
18-19.05 553,50 262,00 0,00 0,00 0,00
20-21.05 406,00 286,00 0,00 191,55 0,00
22-24.05 325,67 310,00 0,00 22,00 0,00
25-26.05 118,50 287,00 168,50 97,50 168,50
27-28.05 120,00 315,50 195,50 101,00 195,50
29-31.05 123,00 295,33 172,33 132,00 172,33
01-02.06 101,00 178,00 77,00 128,50 77,00
03-07.06 332,00 441,60 109,60 86,40 109,60
Zestawienie miesięczne woda dostarczona z Brwinowa  (m³) woda dostarczona z Podkowy Leśnej  (m³) woda dostarczona z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa przez Jana Pawła II  (m³) woda dostarczona z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa przez Jaskółczą do wodociągu tranzytowego Brwinów/Owczarnia  (m³) suma wody dostarczonej z SUW w Podkowie Leśnej do sieci Brwinowa (m³)
Kwiecień 2021 2 876,00 8 441,00 5 565,00 10 316,90 15 881,90
Maj 2021 6 930,00 8 439,00 1 509,00 1 218,10 2 727,10
do 07.06.2021 1 862,00 2 564,00 702,00 689,00 1 391,00
Razem 11 668,00 19 444,00 7 776,00 12 224,00 20 000,00

Wcześniejsze artykuły:

Historia współpracy z gminą Brwinów w zakresie sieci wodociagowej.

Temat wody-umowa z Brwinowem

„Najlepszy Samorząd” i „Najlepszy Włodarz”

Podkowa Leśna została „Najlepszym Samorządem” w kraju, a Burmistrz Miasta trzecim „Najlepszym Włodarzem”  w rankingu Perły Samorządu, w kategorii gmin do 5 tys.
W pierwszym przypadku oceny dokonano w obszarze: gospodarka (inwestycje), edukacja, zdrowie i opieka, cyfryzacja, środowisko, które naturalnie nawiązują także do sytuacji związanej z pandemią, finansami oraz społeczną odpowiedzialnością (ESG).
W drugim przyznano nagrodę włodarzowi, który dobrze gminę reprezentował na forum publicznym, skutecznie zabiegał o poparcie dla jej planów, efektywnie organizował pracę urzędu i był zaangażowany w inicjatywy lokalnej społeczności.

„Perły” zostały przyznane w pięciu kategoriach:

  • gmina do 5 tys. mieszkańców (nowa kategoria),
  • gmina wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • gmina miejsko-wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • gmina miejska do 100 tys. mieszkańców,
  • gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców

https://www.gazetaprawna.pl/perlysamorzadu/artykuly/perly-samorzadu-2021-ranking-najlepsze-gminy-wlodarze.

 

PODKOWIAŃSKA DEKLARACJA POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

Żyjemy w kraju, w którym prawa człowieka nie są w pełni respektowane,  w którym o rzeczach wydawałoby się oczywistych, należy nieustająco przypominać. Rada Miasta Podkowa Leśna na sesji 20 maja 2021 r.  jako wyraz solidarności i wsparcia dla wszystkich osób, których prawa są lub mogą być zagrożone podjęła uchwałę przyjmującą Podkowiańską Deklarację Poszanowania Praw Człowieka w treści poniżej:

„PODKOWIAŃSKA DEKLARACJA POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

Tworzenie społeczności składających się z grup o różnym statusie majątkowym, odmiennych wyznaniach czy zwyczajach było od początku wpisane w projekt miast ogrodów, do których zalicza się Podkowa Leśna.

Rada Miasta Podkowa Leśna uznaje godność każdego człowieka za wartość podlegającą poszanowaniu i ochronie, podkreśla prawo jednostki do decydowania o własnym życiu i utożsamia się z takimi wartościami europejskiego dziedzictwa kulturowego, jak tolerancja, akceptacja, solidarność, równość i wolność osobista drugiego człowieka.

Rada Miasta Podkowa Leśna sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia ze względu na cechy osobowe, wyznanie, światopogląd, narodowość, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, tożsamość płciową czy orientację seksualną.

Miasto Ogród Podkowa Leśna ma w swojej historii wiele chlubnych kart świadczących o ochronie i kultywowaniu wartości humanistycznych i równościowych, które swój wyraz znajdowały w empatii i poświęceniu mieszkańców. Podczas II wojny światowej w naszej miejscowości znalazła schronienie ludność cywilna wypędzona ze stolicy w trakcie Powstania Warszawskiego, a w czasie stanu wojennego społeczność Podkowy udzieliła wsparcia przedstawicielom demokratycznej opozycji. W podkowiańskim kościele św. Krzysztofa odbywały się nabożeństwa koncelebrowane przez duchownych kościołów rzymsko-katolickiego, grekokatolickiego i protestanckiego. W naszym mieście osoby o różnych wyznaniach religijnych i bezwyznaniowi znajdują swój dom. W podkowiańskiej szkole samorządowej uczą się dzieci z pobliskiego ośrodka dla uchodźców w Dębaku. Niejednokrotnie społeczność Podkowy Leśnej reagowała na niepokojące ataki homofobii, eskalację przemocy wobec dzieci i kobiet, i dyskryminację osób wykluczonych społecznie, a także sprzeciwiała się naruszaniu praw człowieka w Polsce, w tym próbom dehumanizacji osób LGBT+.

Pragniemy, aby te wartości, które uważamy za ważny element dziedzictwa społecznego i kulturowego naszej miejscowości, były podtrzymywane także dzisiaj, wobec nowych wyzwań jakie niesie ze sobą współczesność. Rada Miasta Podkowa Leśna deklaruje wolę ich kultywowania i zwraca się również z apelem do innych lokalnych i ponadlokalnych instytucji i organizacji o pielęgnowanie ducha tolerancji i szacunku dla odmiennych wyznań, poglądów, przekonań i sposobów życia”.