Wszystkie wpisy, których autorem jest Artur Tusiński

Dostaliśmy dofinansowania na kilka miejskich projektów!

W dosłownie ostatnich dniach starego roku dotarły do nas bardzo dobre informacje. Kilka z wniosków które składaliśmy do różnych instytucji przyznających dofinansowania znalazło swój szczęśliwy finał.

Dzisiaj o pierwszym, bardzo ważnym dofinansowaniu uzyskanym dzięki konkursowi organizowanemu w ramach działania PROW, a organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD Zielone Sąsiedztwo. W ramach operacji „tworzenie miejsc integracji oraz rozwoju turystyki, rekreacji i sportu oraz przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 283.656,00 zł na wykonanie projektu pn  „Tworzenie do warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy”.

W ramach zadania zostanie wykonana znaczna część zagospodarowania terenu szkoły wg projektu wykonanego w czerwcu 2017 r.

Między innymi do realizacji zostały wybrane 4 elementy z projektu, tj:

 • 02 – Bieżnia i rozbieżnia z zeskocznią, przewidziana do przebudowy
 • 03 – Boisko do siatkówki i badmintona
 • 04 – Bieżnia terenowa z nawierzchni mineralnej
 • 06 – Strefa do gry w tenisa stołowego/Teqball

Wartość całego realizowanego projektu szacujemy na 446 tyś złotych. Wysokość dofinansowania przyznanego przez LGD Zielone Sąsiedztwo to 63,63%!

Trochę historii.

Pierwszą koncepcję zagospodarowania terenu szkoły zlecono w 2012 roku. Szkic wraz z rysunkami powstał w 2013 i ta koncepcja stanowiła bazę do dyskusji jaką rozpoczęliśmy na wiosnę 2017 roku. Zleciliśmy opracowanie koncepcji na podstawie której po konsultacjach społecznych i opiniowaniu zagospodarowania zarówno ze środowiskiem szkolnym (nauczyciele, uczniowie i rodzice) jak i mieszkańcami powstał w czerwcu 2017 r docelowy projekt. Całość prac wtedy wyceniono na ponad 1,3 mln złotych. W połowie tamtego roku zakończyły się sprawy sądowe związane z roszczeniami podwykonawców budujących naszą szkołę. Więcej http://arturtusinski-podkowa.pl/plan-zagospodarowania-terenu-szkoly/ i http://arturtusinski-podkowa.pl/spotkanie-z-mieszkancami-9/

Przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy mamy nadzieję ogłosić w I kwartale, a termin zakończenia prac planujemy na koniec sierpnia br., tak aby od 1 września – miejmy nadzieję już normalnego początku roku wszyscy mogli cieszyć się nową infrastrukturą.

Opracowany w czerwcu 2017 r. projekt nie przewiduje zmiany sportowo-rekreacyjnej funkcji terenu – pomocniczej dla Szkoły. Przewidziane w projekcie inwestycje mają na celu wzbogacenie programu sportowo-rekreacyjnego oraz rewaloryzację jego przestrzeni.

Przewidziano remont / budowę / aranżację następujących elementów :

 • Boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna + piła nożna + koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej
 • Boisko do siatkówki i badmintona o nawierzchni poliuretanowej
 • Boisko dla młodszych dzieci o nawierzchni z trawy naturalnej zabezpieczonej za pomocą mat ażurowych
 • Trójtorowa bieżnia lekkoatletyczna 100 m z rozbieżnią do skoku w dal (o nawierzchni poliuretanowej) i zeskocznią
 • Zespół terenowych urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych
 • Bieżnia terenowa o nawierzchni mineralnej
 • ‘Ścieżka zdrowia’ z elementami fitness / parkur
 • Strefa gry w tenisa stołowego

Rysunek planu zagospodarowania terenu szkoły.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu wykonamy pierwsze elementy zagospodarowania terenu. Po przeprowadzce przedszkola do nowego budynku, w drugiej połowie roku zaproponujemy aranżację  przyszkolnego ogródka doświadczalnego w „patio” gdzie dzisiaj stoją przedszkolne zabawki.

 

Jest to pierwsze dofinansowanie które opisuję w Nowym Roku, a pozyskaliśmy już ich kilka. Gdy uzyskamy potwierdzenie otrzymanych środków na wszystkich listach rankingowych na których znalazło się Miasto Podkowa Leśna uzbiera się niebagatelna kwota dofinansowania blisko 2 mln złotych!, a wartość projektów przekroczy 3,5 mln. ? Szczegóły wkrótce.

Szczepienia SARS-CoV-2(COVID-19)

Jak wszyscy wiemy szczepienia zostały decyzją rządu podzielone w/g grup „ryzyka”. Po medykach, od dzisiaj czyli 15 stycznia 2021 r. rusza rejestracja osób w wieku 80+, które chcą się zaszczepić przeciwko SARS-CoV-2. Od 22 stycznia będą rejestrowane osoby powyżej 70 roku życia.

Do obu punktów szczepień, które zgłosiły swój akces do ogólnopolskiej akcji szczepień ma trafiać po 30 dawek tygodniowo. Taką informację otrzymały i punkty szczepień i inne instytucje które mają być zaangażowane np. w pomoc przy transporcie osób do punktów szczepień. Po tyle dawek tygodniowo ma otrzymywać każdy z zarejestrowanych punktów szczepień, bez względu na wielkość miejscowości na terenie której działa. Nie ma też w tym wypadku mowy o tak zwanej rejonizacji.

W Podkowie Leśnej mamy 240 mieszkańców mających 80 i więcej lat. Osób 70+ jest ponad 440. Proste obliczenia matematyczne pokazuję, że jeśli akcja szczepień fizycznie ruszy z końcem stycznia (a nie będąc pesymistą trzeba zakładać, że jest to wariant optymistyczny) to 80 latkowie zostaną zaszczepieni do końca lutego. Szczepienie osób 70+ wydaje się, że potrwa do końca kwietnia, ale należy pamiętać o drugiej, koniecznej dawce szczepienia.

Specjaliści BioNTech SE podkreślają, że drugą dawkę należy przyjąć po upływie 21-28 dni od zaszczepienia pierwszą. Nie później jednak niż po 6-7 tygodniach. Sama częściowo odporność powinna pojawić się po 7-12 dniach od pierwszej dawki. W dużych badaniach klinicznych potwierdzono wysoką skuteczność szczepionki (94,1%-95%).

Zatem, szczepienia osób 70+ mogą się wydłużyć do końca czerwca, bo część z tych 30 dawek tygodniowo na punkt szczepień, będzie dla osób przyjmujących drugą dawkę.

Pozostali mieszkańcy Podkowy Leśnej, zakładając, że dane które otrzymujemy są wiarygodne i nie będzie żadnych niespodzianek w samym procesie szczepień czy w kwestii ich zakupu przez Polskę ( a musimy wziąć pod uwagę, że nasz rząd zrezygnował z 6 mln z puli 13 mln proponowanych nam szczepionek przez Modernę i na dzień dzisiejszy nie można pozyskać wiarygodnej informacji o liczbie zamówionych dawek ani o ich terminie dokładnym dostarczenia) będą szczepieni do początku marca 2023 roku!!!

Miejmy nadzieję, że jednak sam proces szczepień przebiegnie szybciej i dla nikogo szczepionek nie zabraknie.

W Podkowie Leśnej do szczepienia, osiągnięć nauk medycznych nikogo przekonywać nie muszę. Zakładam też, że chętnych będzie więcej niż wynikałoby to z frekwencji wyborczej. Niemniej szczepienia są nieobowiązkowe, ale warto rozważając rezygnację jeszcze raz sięgnąć do wiarygodnych naukowy źródeł. Zaglądać na strony PAN i instytucji zajmujących się badaniami i szczepieniami.

Więcej o szczepieniach w Podkowie Leśnej pod linkiem  

Osoby, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, mogą skorzystać z transportu zorganizowanego przez placówki medyczne oraz przez Miasto Podkowa Leśna.

Podwójne standardy radnych powiatu

Pewnie wielu z Państwa miało okazję obejrzeć Kurier Mazowiecki z dnia 20 czerwca https://warszawa.tvp.pl/32888681/20062017, gdzie w materiale poruszono kwestię złamania prawa przez radną Powiatu Grodziskiego. W związku z licznymi zapytaniami w kontekście Podkowy, zostałem skłoniony do nakreślenia kilku słów wraz z udostępnieniem pisma złożonego przez mieszkańców  do wojewody.

Wśród radnych Rady Powiatu, którzy zostali wybrani i reprezentują również okręg Podkowa Leśna jest pani Zofia Owczarek (pełni funkcję czwartą kadencję). Panią Owczarek mogliśmy lepiej poznać na kwietniowej sesji,  kiedy to na jej wniosek formalny nie dopuszczono mieszkańców Podkowy do głosu i zamknięto obrady sesji, nie pozwalając tym samym omówić palącego nas wtedy problemu dróg w naszym mieście oraz poruszyć tematu wniosku o odwołanie starosty.  Pani Owczarek nie wykazała się postawą pro obywatelską, co jak wiadomo u mieszkańców Podkowy z jednej strony wzbudziło sprzeciw, ale z drugiej skłoniło do przyjrzenia się kim jest pani radna.

Otóż radna Zofia Owczarek – obok pełnienia mandatu – sprawuje także funkcję członka zarządu powiatu grodziskiego oraz jest zatrudniona jako sekretarz gminy i zastępca wójta w gminie Żabia Wola, która należy do powiatu grodziskiego.

Art 27 ustawy o samorządzie gminnym mówi wprost, że funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym do Wojewody Mazowieckiego, jako organu nadzorczego zostało skierowane przez mieszkańców pismo z prośbą  “o sprawdzenie, czy w świetle obowiązującego prawa nie zachodzi konflikt interesów w wykonywaniu przez panią Zofię Owczarek  mandatu radnej i funkcji członka zarządu powiatu grodziskiego oraz  funkcji zastępcy wójta i sekretarza gminy Żabia Wola. Nadmieniono, że radna złożyła dwa różne oświadczenia majątkowe – w gminie Żabia Wola oraz w powiecie grodziskim”.

Wojewoda sprawie nadał bieg.

Mieszkańcy są oburzeni. Wpłynęło kolejne pismo, którego fragment pozwalam sobie zacytować:

“W obecnej Radzie Powiatu Powiatu Grodziskiego mandat sprawuje od 2002 roku nieprzerwanie jeszcze 6 innych rannych, a od 2006 roku 3 kolejnych radnych. Starosta Powiatu, Pan Marek Wieżbicki, sprawuje tę funkcję nieprzerwanie od 2004 roku. Nie do wiary jest, aby Starosta i radni nie mieli wiedzy na temat łączenia przez Panią Owczarek przez wiele lat mandatu radnej powiatu i funkcji zastępcy wójta w jednej z gmin tego powiatu. Nie do wiary jest, aby kolejni Przewodniczący Rady Powiatu, ustawą zobowiązani do sprawdzania oświadczeń majątkowych, nie dopatrzyli się uchybień w podawaniu przez Panią Owczarek informacji nt. miejsca zatrudnienia i pełnionych w gminie Żabia Wola funkcji.  Niewiedza, cicha przychylność do naruszania prawa lub zmowa milczenia – postawa Rady Powiatu Grodziskiego jest naganna i budzi obywatelski sprzeciw”. 

Czekamy na stanowisko wojewody mazowieckiego.

Pismo do wojewody ws radnej Owczarek

zarządzenie – powołanie na z-cę Wójta

Drogi, nasze drogi – światełko w tunelu

Ostatnie miesiące, razem z mieszkańcami walczyliśmy o nasze podkowiańskie drogi. Na spotkaniach wspólnie dyskutowaliśmy nad ostatecznym kształtem naszych ulic. W sumie na przełomie roku 2016 i 2017 odbyły się 4 spotkania dotyczące dróg, na których projektanci przedstawili koncepcje przebudowy 16 naszych ulic. Kolejne miesiące upłynęły pod znakiem zmagania się projektantów i urzędu miasta z grodziskim starostwem powiatowym, głównie z niezrozumiałym podejściem do uwarunkowań jakie narzuca zabytkowy charakter Podkowy Leśnej. W lutym Wydział Komunikacji tego urzędu, wydał negatywną opinię komunikacyjną dotyczącą przebudowy ulic Mickiewicza, Sasanek, Grabowej, Storczyków, Sosnowej, Głogów, Cichej, Warszawskiej, Wróblej, Kukułek, Błońskiej, Helenowskiej, Sarniej. Starostwo odmówiło przyjęcia zgłoszenia przebudowy ulicy Kwiatowej i Ejsmonda. W marcu odbyło się spotkanie, w wyniku którego mieszkańcy spontanicznie zainicjowali wniosek o odwołanie starosty grodziskiego, pod którym podpisało się prawie 900 osób. W kwietniu, wielu z Państwa wraz ze mną uczestniczyło w sesji Rady powiatu grodziskiego, gdzie w konsekwencji braku zrozumienia dla naszych problemów mieszkańcy ulic Cichej, Storczyków i Sarniej oraz Głogów (reprezentowani przez radnego) złożyli na początku  maja skargi na działalność starosty. Równolegle w maju odbyłem kilka spotkań z zarządem i kierownictwem starostwa próbując przekonać ich do moich racji i jednocześnie wypracować na przyszłość rozwiązania korzystne dla naszego miasta.

Z wielką przyjemnością chciałbym Państwa poinformować, iż w dniu 14 czerwca 2017 r odebrałem przyjęte bez uwag zgłoszenie na przebudowę ulicy Cichej i Storczyków, a 22 czerwca zgłoszenie na przebudowę ulicy Kwiatowej. Do dnia dzisiejszego spłynęły jeszcze zgody na przebudowę między innymi ulic Bobrowej, Dębowej, Kościelnej i Modrzewiowej.

Chciałbym wszystkim którzy się włączyli czynnie w pomoc i zbieranie podpisów oraz wspierali moje działania tym samym dając mi kredyt zaufania,  bardzo serdecznie podziękować. To dzięki Państwa wsparciu, po wielu latach udało się przekonać starostwo w Grodzisku. Moje słowa podziękowania kieruję szczególnie do tych, którzy bezpośrednio zaangażowali się w zbieranie podpisów i odwiedzili wielu z Państwa w domach. Wiem, że bez Waszej pomocy i determinacji wspartej wiarą słuszności postulatów miasta pozostałaby mi tylko długa i kosztowna droga sądowa.

Na wczorajszej(22.06.17) sesji, Rada Miasta Podkowa Leśna nie tylko udzieliła mi absolutorium, ale co mnie bardzo cieszy – był to głos jednomyślny, także została pozytywnie przyjęta przez radnych uchwała budżetowa zmieniająca budżet roku 2017, zabezpieczająca kolejne środki finansowe na przebudowę naszych ulic. Lada dzień ogłosimy przetarg na przebudowę ulicy Cichej i Storczyków. W sumie w tym roku na samą przebudowę ulic w Podkowie Leśnej udało mi się wygospodarować niebagatelną kwotę blisko 4 miliony złotych. Obiecuję też wszystkim z Państwa, którzy muszą znosić nie tylko dziurawe, pełne błota i kałuż ale też potwornie pylące się nasze drogi, że pracuję intensywnie nad możliwością zwiększenia tej kwoty. O rezultatach będę Państwa na bieżąco informował.

Śmieci zdrożeją!

W lipcu Urząd Miasta zaprezentował roczne podsumowanie działania systemu wywozu śmieci. A dokładnie zestawienie za III i IV kwartał 2013 roku, system działa dopiero od lipca 2013 r, w analizie znalazły się liczby dotyczące I i II kwartału.  Są kompletnie wyssane z palca, wstawione na potrzeby opracowania ( takiej informacji udzielił pracownik Urzędu Miasta – autor analizy ) nie warto więc się do nich odnosić. Pełny tekst analizy.

Do ustalenia stawki (ceny) i kalkulacji kosztów przyjęto dane zebrane przez Urząd za 2012 r. – 1041,17 ton odpadów/rok. W tym 63% to odpady zmieszane, a 23% odpady zebrane selektywnie. Co się stało z brakującymi 14 % – nie wyjaśniono.

Tymczasem  w ciągu pierwszego półrocza funkcjonowania systemu (VII-XII 2013r.) oddaliśmy ponad 1100 ton śmieci, liczba mieszkańców Podkowy spadła o prawie 600, bo tylko 3407 mieszkańców zostało objętych nowym systemem. W dodatku urzędników zaskoczyliśmy naszym proekologicznym podejściem, bo aż 95% z nas segreguje odpady. IMG_0019

Brak rzetelnej kalkulacji sprawił, że z budżetu miasta dofinansowujemy wywóz śmieci. Jak wynika z wyliczeń Urzędu dotujemy system, który powinien się bilansować, kwotą  237.476 zł . Kalkulacje rozminęły się z rzeczywistością o ponad 35%.

28.07.2014 r.  Regionalna Izba Obrachunkowa, a za nią Komisja Rewizyjna Rady Miasta Podkowa Leśna zajęła stanowisko, iż nasza Rada Miasta winna uwzględnić kosztowe kształtowanie wysokości opłat i w oparciu o rzetelną i wnikliwą kalkulację wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozważyć zmianę obecnej stawki. Organ wykonawczy czyli Burmistrz Miasta, zdaniem RIO i KR winien zweryfikować wysokość istniejącej stawki i przygotować projekt uchwały o zmianie wysokości stawki.

Burmistrz z przygotowaniem uchwały o podwyżce opłat za wywóz śmieci chwilowo zwleka. Nawet to rozumiem, nie jest łatwo w okresie przedwyborczym podnieść mieszkańcom i tak wysokie opłaty, szczególnie, że w wielu okolicznych gminach stawki za wywóz śmieci spadły. Wynika z tego, że tam kalkulacje i analizy były przeprowadzone  rzetelnie, a sam system dobrze wprowadzony. Niewydolność funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów w naszym mieście sprawia, że śmieci zdrożeją, tyle, że po wyborach. 

Nieprawdopodobną, wydaje się informacja o oddaniu przez mieszkańców Podkowy Leśnej prawie 4 ton drewna czy ponad 251 ton odpadów betonowych oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów. § 18 ust. 4 i 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa Leśna przewiduje, że gruz z rozbiórek i budów powinien trafiać do specjalnych kontenerów i powinien być wywożony indywidualnie, na koszt zainteresowanych. Eko-Hetman nie prowadzi usług wynajmu kontenerów na gruz i odpady porozbiórkowe.

Gdzie w tym wszystkim są liście i trawa?

Odpady biodegradowalne powinny trafiać na kompostownik, tak nakazuje ustawa. Odpady zielone w Podkowie odbierane są łącznie z odpadami komunalnymi, trafiają na jeden samochód i są mieszane. Czy trafiają bezpośrednio na kompostownik? W teorii tak, w praktyce trafiają tam, gdzie śmieci niesortowane. Czy jest to z pożytkiem dla środowiska i naszych kieszeni? Niestety nie. Można było ten i wiele postulatów uwzględnić przygotowując drugi przetarg, tak się jednak nie stało.

Firma odbierająca śmieci Eko-Hetman nadal będzie zabierać worki z ulicy. Nie poprawi się estetyka miasta, w przetargu nie uwzględniono postulatów mieszkańców i radnych o zmniejszenie liczby worków do segregacji.

251 ton odpadów z betonu i gruzu?

Dla zainteresowanych tematem działania systemu zbiorowego odbioru odpadów polecam lekturę:

Wpr24.pl

Obiektyw.info