Płać podatek w Podkowie!

Rozpoczynamy kampanię „Zmieniaj tu, gdzie żyjesz! Płać podatki w Podkowie”. Jest ona skierowana do osób, które mieszkają w Podkowie Leśnej, a podatki odprowadzają poza miastem.

Przekaz ma trafić do każdego mieszkańca Podkowy – jeśli płacimy podatek tam gdzie mieszkamy, wraca on do nas w postaci lepszych dróg, ścieżek rowerowych, nowych inwestycji, szerokiej oferty kulturalnej, edukacyjnej i zdrowotnej, czy zadbanych parków, jednym słowem – lepiej funkcjonującego miasta. Oznacza to, że jeśli mieszkamy w Podkowie, a PIT rozliczamy poza urzędem właściwym dla miejsca zamieszkania, to podatek dochodowy zostanie wykorzystany na inwestycje i zadania tam, gdzie go wysyłamy, a nie w miejscu zamieszkania. Możemy to zmienić aktualizując swoje zgłoszenie na druku ZAP-3 i przekazując go do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.

Projektowane dochody w Podkowie Leśnej z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015r. to 12.072.292 zł, co daje 47,14% wszystkich dochodów w budżecie. W Podkowie rozlicza się 2641 osób, w tym: 2147 w I progu i 409 w II progu. 15 % wszystkich podatników odprowadza do naszego budżetu 67% przychodu miasta z PIT od osób fizycznych.

Odbyłem spotkanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Grodzisku – w wyniku, którego zostały podjęte kroki mające na celu zorganizowanie spotkania otwartego i dyskusji przedstawicieli urzędu skarbowego z mieszkańcami. W spotkaniu na moją prośbę uczestniczył audytor międzynarodowej firmy kontrolującej urzędy skarbowe dla Ministerstwa Finansów.  W rankingu Urzędów Skarbowych – nasz urząd grodziski w zakresie  prowadzonych procedur i przyjazności dla petentów zajmuje wysoką pozycję.

Działajmy, namawiajmy – to dla dobra miasta i naszej jakości życia!

Dodaj komentarz