Płać podatki w Podkowie Leśnej!

Zachęcam do rozliczania swojego podatku w Podkowie Leśnej.  Adres zameldowania nie ma znaczenia. Ważne jest, by wskazać Podkowę Leśną jako miejsce zamieszkania (jeśli do tej pory nie rozliczaliście się w Podkowie, to wystarczy wypełnić formularz ZAP-3 i przesłać do US w Grodzisku). Im więcej osób się rozlicza w Podkowie, tym więcej mamy pieniędzy na inwestycje.
Udział w podatku dochodowym płaconym przez mieszkańców to dla Miasta Podkowa Leśna główne źródło dochodu. W 2022 roku wpłynęło z tego tytułu do budżetu miasta 14.4 mln złotych, co daje 39% dochodów bieżących gminy. Regulacje Polskiego Ładu, zmniejszenie podatku dochodowego do 12% oraz podwyższenie kwoty wolnej od podatku, a także wyłączenie z udziału gmin w podatkach od najmu i dzierżaw czy rozliczających się w formie ryczałtu, spowodowały, że dochody wszystkich samorządów spadły.
Lekko nie jest, dlatego każda złotówka jest na wagę złota – rozliczajcie się w Podkowie, a wszystko wróci do Was w usługach i inwestycjach.

Dodaj komentarz