Po spotkaniu z mieszkańcami

16 września 2016r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami poświęcone tematyce związanej z ideą zrównoważonego transportu. Program spotkania obejmował:

  • Trasy rowerowe
  • Infrastrukturę towarzyszącą
  • Park&Ride
  • Wyłączanie ulic z ruchu – dyskusja

Po przedstawionej przeze mnie prezentacji (jest załączona na końcu artykułu w formacie pdf) spotkanie przybrało charakter dyskusji.

Pojawiło się wiele pytań: o możliwości separowania ruchu rowerowego od samochodowego – wyjaśniono, że na większości ulic w Podkowie nie istnieje taka możliwość ze względu na zbyt wąskie drogi. Zdecydowanie zdaniem mieszkańców też nie jest najlepszym rozwiązaniem budowanie wspólnych ścieżek dla pieszych i rowerzystów, zdecydowanie lepiej spowolnić możliwość jeżdżenia samochodem i rowery wpuścić na ulice, tak jak to obecnie sugerują namalowane „pasy zalecane” dla rowerzystów. Dopytywano o infrastrukturę towarzyszącą, tzw. ścieżki zdrowia.

Druga część spotkania dotycząca Park&ride była bardziej emocjonująca, gdyż reprezentantka  LOP (tak się przedstawiła) wyraziła swój ogromny sprzeciw co do budowy parkingu.  Jedna z mieszkanek przy dużej aprobacie pozostałych zebranych wyraziła nadzieję, że Miasto, które już trzecią kadencję podejmuje próbę budowy parkingu nie stanie się zakładnikiem jednej organizacji. Sporo czasu zajęła dyskusja poświęcona możliwościom pozostawiania rowerów przy WKD, ich bezpieczeństwa (monitoringu), postawienia wiat rowerowych, uporządkowaniu skweru na tyłach przystanku WKD. W kilku słowach zreferowałem wyniki badań wykonane na potrzeby  Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, a  dotyczące ilości rowerów pozostawianych przy przystankach w Podkowie Leśnej. Padła propozycja rozważenia budowy wypożyczalni dla rowerów. Głosy mieszkańców były podzielone, raczej skłaniali się do tego, że jeśli już to tylko w porozumieniu z Trójmiastem Ogrodów i Grodziskiem Mazowieckim, bo dla samej Podkowy finansowanie takiej wypożyczalni nie byłoby zasadne.

Trzecia część zebrania była poświęcona dyskusji dotyczącej zamykania ulic, bądź wyłączania ich na jakiś czas z ruchu oraz zamknięcia wjazdu do Parku Miejskiego np. za pomocą szlabanu. Ku mojemu zdziwieniu propozycja spotkała się za dużym entuzjazmem -wymieniano np. Al. Lipową. Sienkiewicza, Akacjową. Ale nie tylko. Jeden z mieszkańców zasugerował zamknięcie ruchu (z wyjątkiem ruchu dla mieszkańców) ul. Krasińskiego, ze względu na sąsiadujący z nią rezerwat przyrody i jego ochronę. Zaproponowano też organizowanie czegoś  w stylu „święta ulicy” i wtedy jej wyłączenie z ruchu, np. w roku mickiewiczowskim ul. Mickiewicza itd. Mieszkańcy wykazali się w tym temacie dużą fantazją. Zamknięcie wjazdu do parku też spotkało się z przychylnością. W mojej ocenie uporządkowanie parkowania na terenie parku, a więc i jakieś bariery wjazdu dla samochodów są konieczne, jednak jest to dość skomplikowane i kosztowne, więc wymaga czasu. Zakładany czas spotkania przekroczony został dwukrotnie, ale dzięki temu spotkanie było bardzo owocne.

Chcesz zobaczyć prezentację? Kliknij w link  Prezentacja Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 16-22 września 2016

Dodaj komentarz