Podkowa Leśna wśród najlepszych samorządów

Z wielką przyjemnością wziąłem udział w gali XII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” –  dobrze zarządzanych gmin. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradza te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Z radością informuję, że Podkowa Leśna znalazła się w pierwszej dwudziestce wyróżnionych gmin w swojej kategorii.

Samorządy zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Kryteria oceny samorządów zostały ustalone przez Kapitułę pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Po przeanalizowaniu sprawozdań finansowych wszystkich 2478 gmin w Polsce do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 565, gdzie oceniano  m.in. stan finansów,  pozyskiwanie środków, dynamikę wzrostu wydatków majątkowych i dochodów, przyrost zadłużenia, realizację inwestycji, jakość oferty edukacyjnej i jakość pracy administracyjnej. Analizie został poddany rok do roku w ciągu ostatnich czterech lat. Do rankingu wybrano 100 najlepszych gmin w Polsce. Na sukces w dużej mierze złożyło się zarządzanie finansami i wypracowanie w Podkowie Leśnej nadwyżki budżetowej w 2015r.

Zajęcie 20 miejsca w Polsce, a 5 w woj. mazowieckim w tak znamienitym Rankingu Najlepszych Samorządów daje ogromną satysfakcję, szczególnie, że w latach ubiegłych  Podkowa Leśna znajdowała się poza listą rankingową.

DSC_3483W rankingu „Rzeczpospolitej” Europejski Samorząd 2016  – pozyskiwanie dotacji  w roku ubiegłym (2015) znaleźliśmy się na 24 pozycji w Polsce i 9 w woj. mazowieckim. To ogromny skok biorąc pod uwagę, że Podkowa Leśna dotychczas również była poza publikowaną rankingową setką.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedzona była debatą o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wśród setki rankingowej gmin miejskich i miejsko-wiejskich z powiatu pruszkowskiego (0) i grodziskiego poza Podkową Leśną znalazły się: Grodzisk Mazowiecki (9), Milanówek (63) i Żabia Wola (95).  Najlepsze gminy miejskie i miejsko-wiejskie  w Polsce to: Kołobrzeg,  Zator, Uniejów. Gminy wiejskie: Zielonki, Świdnica, Mielno. Miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Poznań, Gliwice.

DSC_3475Fot. z prof. Jerzym Buzkiem i red. naczelnym „Rzeczpospolitej” Bogusławem Chrabotą.

Dodaj komentarz