Podkowa najbogatszą gminą miejską

Statystycznie dochody mieszkańców  Podkowy Leśnej są najwyższe w kraju, wśród gmin miejskich. Na tle wszystkich gmin (miejskich i wiejskich) uplasowaliśmy się na pozycji 20. Minister Finansów parę dni temu podał wskaźniki, na podstawie których gminy odprowadzają tzw. „janosikowe”. „Janosikowe” to wpłata do budżetu państwa, coś na kształt daniny, jaką bogatsze samorządy przekazują na rzecz biedniejszych, co w założeniu ma wyrównać różnice pomiędzy dochodami województw. Im wyższe dochody samorządu, tym większa jest opłata wyrównawcza. „Janosikowe” wpłacane do budżetu państwa, przekazywane jest w formie subwencji mniej zamożnym samorządom.

Wysokość „janosikowego” ustalana jest na podstawie dochodów z podatków, co w przypadku Podkowy Leśnej oznacza, że jest to głównie udział podatku dochodowego od mieszkańców –  PIT. Co roku wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin są publikowane przez Ministerstwo Finansów. Wskaźnik gminny, który odzwierciedla dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, oszacowano w tym roku na 1 596,67 zł. Dochody powyżej średniej uzyskało 449 gmin (na 2478).  Wśród gmin miejskich o najwyższych dochodach pierwsze miejsce zajęła Podkowa Leśna z dochodami na poziomie 3.772,43 zł per capita, kolejno Krynica Morska i Karpacz. Czwarta pozycja przypadła Warszawie –  3.126,34zł.  Najbiedniejszą gminą pod względem dochodów per capita okazała się wiejska gmina Radgoszcz, gdzie podatki przyniosły 424,77 zł na głowę mieszkańca. Na 2017r. zaplanowane „janosikowe” w naszym budżecie to 1.176.061 zł. Taką kwotę będziemy musieli odprowadzić do budżetu państwa.

Ranking: Samorząd.pap.pl/Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce cześć 1-499

Dodaj komentarz