Podpisy pod referendum zebrane!

W dniu 30 marca grupa inicjatywna mieszkańców złożyła na moje ręce wniosek wraz z  wykazem osób, które podpisały się pod listą referendalną w/s tzw. ustawy metropolitalnej. Podpisało się 1008 osób, co daje 32% wszystkich uprawnionych do głosowania w Podkowie Leśnej. Jest to 3 razy więcej, niż wymagalna liczba. Akcja zbierania podpisów przez mieszkańców trwała 4 dni, pomimo, że ustawodawca daje na to czas 60 dni. Zgodnie z procedurą została wyłoniona komisja do zbadania prawidłowości złożonego wniosku. Kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwały przez radę miasta o referendum z inicjatywy mieszkańców oraz ustalenie jego daty. Inicjatorzy chcieliby, aby referendum odbyło się 4 czerwca.

Mieszkańcy zgłosili wniosek o rozpisanie referendum gminnego na podstawie  Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej.

 Wnioskowane pytania referendalne brzmią:

  1. Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi?
  1. Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin?

Tak liczne zaangażowanie mieszkańcom w sprawę pokazuje, że temat samostanowienia jest dla podkowian ważny. Że nie akceptujemy trybu narzuconego procedowania ustawy o zmianie ustroju stolicy (tzw. metropolitalnej), że oczekujemy konsultacji i możliwości wypowiedzenia się  w tak istotnej dla miasta kwestii. Referendum będzie taką okazją.

Rada Miasta na sesji 30 marca zdecydowała o zaskarżeniu decyzji wojewody Zdzisława Sipiery o unieważnieniu uchwały referendalnej podjętej jeszcze w lutym, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

ref1fot. Pełnomocnik grup referendalnej Jerzy Glasgall składający wniosek wraz podpisami.

Dodaj komentarz