Podsumowanie projektu rekultywacji lasów

16 września br. w Warszawie odbyła się konferencja „Dla ludzi, dla przyrody – rekultywacja w Lasach Państwowych”. Konferencja była okazją do podsumowania efektów realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”, oceny społecznych efektów tego przedsięwzięcia, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń we współpracy z samorządami na każdym etapie projektu, a także ich wykorzystania przez inne kraje.

W ramach programu zagospodarowywania dawnych poligonów wojskowych i innych obszarów zdegradowanych Lasy Państwowe rekultywowały prawie 30 tys. lasów na terenach powojskowych. W tym 264 ha na terenie Lasu Młochowskiego w północnej części Nadleśnictwa Chojnów, gdzie znaleziono 26.400 szt. materiałów niebezpiecznych z czasów II wojny światowej, niewybuchów i niewypałów, m.in.: miny, granaty ręczne, pociski artyleryjskie i bomby lotnicze. Rozebrano na terenie naszego nadleśnictwa 22 obiekty – budowle powojskowe jednostki rakietowej w południowej części kompleksu leśnego. Po zabudowaniach pozostały wały ochronne. Oczyszczanie przebiegało etapami: w pierwszej fazie saperzy dokonywali rozeznania w terenie, następnie za pomocą detektorów metali szukali niewybuchów, wykopywali i przewozili w miejsce detonacji na poligon w Kazuniu. Tereny po rekultywacji służą gospodarce leśnej, turystyce oraz ochronie gatunków. Program pozwolił także na poprawę ochrony zwierząt, roślin i terenów leśnych; szczególne miejsce w programie zajęła rekultywacja wrzosowisk. Był to największy tego typu projekt o zasięgu ogólnokrajowym, współfinansowany z funduszy UE o wartości 130 mln zł.

foto: z lewej płk. Artur Talik – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, z prawej Wiesław Krzewina – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Dodaj komentarz