Pomoc żywnościowa

Po raz drugi podkowiański OPS przystąpił do programu unijnego FEAD. W ramach programu osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą otrzymać pomoc żywnościową.  Pierwsza transza jedzenia: 5l. mleka, 5 paczek makaronu, 5 puszek marchewki z groszkiem, 5 konserw drobiowych, 5 kg ryżu,  trafiła do grupy 90 mieszkańców. Do następnej zakwalifikowało się już 120 osób. Artykuły spożywcze (produktów jest 18) będzie można otrzymywać nieodpłatnie co dwa tygodnie przez 8 miesięcy ( do kwietnia 2017r.).

Pomoc przysługuje osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza odpowiedniego kryterium dochodowego ( kryterium do udzielenia pomocy wynosi 150% podstawy, tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla osoby w rodzinie). Dokładnych informacji udziela OPS.

Dodaj komentarz