Ponad 15,5 mln pozyskanych środków

Zastanawiając się nad utratą dofinansowania otrzymanego na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego „Hel”, czy wcześniej Lipowej, pokusiłem się o podsumowanie środków unijnych i krajowych, które miasto pozyskało od 2015 roku. Kwota, przy skali naszego budżetu jest imponująca, to ponad 15,5 mln zł. Zdobycie zewnętrznych pieniędzy przez jeden z najzamożniejszych samorządów, jakim jest Podkowa nie jest łatwym procesem. Najbardziej punktowane są samorządy biedniejsze, do tego dochodzą liczne ograniczenia wynikające z uregulowań, które być może nie są do końca konieczne, a do których musimy jednak się stosować. Dlatego też wiele projektów udało nam się zrealizować dzięki partnerskiej, dobrej współpracy z innymi jednostkami samorządowymi. Trzeba pamiętać o tym, że składając wnioski, zawsze trzeba mieć zabezpieczone jakieś środki własne w budżecie na całość projektu. To znacznie limituje liczbę składanych przez nas wniosków.

W sytuacji kiedy kryzys w sposób wymierny dotknie także Podkowę, na pewno będzie trudniej pozyskiwać dotacje. Oczywiście składamy kolejne wnioski, przygotowujemy kolejne projekty, ale muszę powiedzieć, że jesteśmy zmuszeni do wnikliwego przyglądania się naszym miejskim potrzebom. Dlatego, tym bardziej nie da się przejść obojętnie nad utratą jakiegokolwiek dofinansowania z przyczyn nieobiektywnych, braku decyzyjności i odpowiedzialności urzędniczej, czy zwykłego pieniactwa. Przyjęliśmy w okresie planowania bardzo ostrożnościową politykę finansową, także pozyskiwania środków. Rada Miasta uchwalając budżet analizuje każdy zapis po stronie wydatków. Planując inwestycje, rozważamy co najbardziej jest w tej chwili pilne dla mieszkańców i na co możemy pozyskać dofinansowanie, które sprawia, że tak dużo udało nam się zrealizować w ciągu ostatnich kilku lat.

Dodaj komentarz