Program 500+

Dyskusjom nie było końca, projekt wzbudza wiele emocji i troski, kiedy zabraknie pieniędzy bo, że zabraknie wiemy pewnie wszyscy, nawet zwolennicy 500+. Od dnia 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195).

Jak to wygląda po pierwszym dniu programu w Podkowie Leśnej?

W mieście Podkowa Leśna zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Urzędnicy zostali dobrze przeszkoleni – na tę okoliczność na szczęście udało się pozyskać pieniądze zewnętrzne. Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego są przyjmowanie od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 1 kwietnia 2016 roku, na miejscu w Ośrodku Pomocy Społecznej. Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.

W pierwszym dniu złożonych zostało 9 wniosków na 10 dzieci. Kolejki nie było, może wynika to ze świadomości podkowian, że aby otrzymać pieniądze należne od 1 kwietnia, należy złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy. Czas jest.

Ze naszej ewidencji ludności wynika, że liczba rodzin zameldowanych na pobyt stały z uwzględnieniem liczby dzieci w wieku do lat 18, kształtuje się następująco:

  • Rodziny z 1 dzieckiem – 228
  • Rodziny z 2 dzieci – 170
  • Rodziny z 3 dzieci – 39
  • Rodziny z 4 dzieci – 5
  • Rodziny z 5 dzieci – 1

Liczba dzieci na które ustawowo przysługuje rodzicom świadczenie pieniężne w wys. 500 zł miesięcznie w Podkowie Leśnej to 267. Nie znamy liczby dzieci pierwszych lub jedynych dzieci, na które będzie przysługiwało świadczenie wychowawcze, w przypadku jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1.200 zł – jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Z programu wykluczono dzieci, które są jedynakami i nie spełniają kryteriów dochodowych oraz takie, które mają dorosłe rodzeństwo.

267 dzieci x 500zł = 133.500zł miesięcznie x 12 miesięcy =1.602.000zł  rocznie (szacowany koszt)

Po przyjęciu programu dostaliśmy informację (ze strony rządowej), że do końca roku powinniśmy dostać 800.000zł. (na 9 miesięcy). Gdyby założyć, że jednak wszyscy mieszkańcy pofatygują się po należne im pieniądze, do czego zresztą serdecznie zachęcam, to  tylko w tym roku zabraknie 400.000 zł. w samej Podkowie. Wszystkie gminy mają niedoszacowaną ilość dzieci, jak wygląda ten deficyt w skali Polski to strach pomyśleć. Rząd, deklarował, że przekaże samorządom środki zarówno na wypłatę świadczeń (100% wypłat) oraz na realizację Programu: 2% w pierwszym roku oraz 1,5% w każdym kolejnym. To daje ok. 16 tys. zł rocznie na obsługę programu przez podkowiański samorząd (np. zatrudnienie pracownika).  Minister finansów Paweł Szałamacha zapewnił, że finansowanie programu Rodzina 500 plus jest „w pełni zabezpieczone”. Poczekamy, zobaczymy… Co jest źródłem finansowania trudno powiedzieć, nie wiem czy sam rząd na dzisiaj ma taką informację, szczególnie jak to będzie wyglądało w kolejnych latach i jakie będą skutki finansowe wejścia w życie ustawy, natomiast wiem, że jeszcze tego samego dnia dostałem informację o obcięciu subwencji oświatowej dla Podkowy Leśnej o prawie 150.000zł. Hmm…

Zachęcam do występowania o środki z 500+ wnioski i oświadczenia na: ops.podkowalesna.pl/program-500/

Radio Polskie – Debata Jedynki, w której miałem przyjemność brać udział www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/1602151,Program-Rodzina-500-Pierwsze-oceny

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program Rodzina 500 plus – wyjaśnienia krok po kroku www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/

Na zdjęciu: Bartosz Marczuk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Artur Tusiński

Dodaj komentarz