Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest zadaniem własnym gminy. Sposób jego realizacji wynika z ustawy o ochronie zwierząt, a także z Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami, który należy przyjąć do 31 marca. Jego projekt przygotowuje burmistrz, pamiętając, aby znalazły się w nim regulacje dotyczące schronisk, odławiania bezdomnych psów, dokarmiania bezpańskich kotów. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami podlega obligatoryjnym konsultacjom.

Prace nad  tegorocznym  projektem Gminnego Programu wyglądały inaczej niż dotychczas, bo odbywały się przy szerokim udziale mieszkańców już na początkowym jego etapie. Z propozycją jego obywatelskiego opracowania wystąpiła grupa mieszkańców Podkowy Leśnej, miłośników zwierząt ( w tym weterynarz), również zajmująca się opieką nad bezdomnymi kotami w Podkowie Leśnej, tzw. społeczni opiekunowie. Na spotkaniach  dyskutowano, nad możliwościami zapisów, które można zawrzeć w Programie  oraz wymaganiach Sanepidu w tym względzie.

Celem Programu jest zapewnienie: bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji, odławianie bezdomnych zwierząt, opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypiania ślepych miotów, całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Opiekunowie społeczni kotów otrzymują domki dla zwierząt na czas zimy oraz karmę. kotyW tegorocznym budżecie przewidziano na realizację Programu 31.000zł. Nowością jest przeznaczenie 2500zł jako zabezpieczenie opieki medycznej. W zeszłym roku rozpoczęliśmy akcję dofinansowania  czipowania psów – trwałego, elektronicznego oznakowania psów należących do właścicieli będących osobami fizycznymi zamieszkującymi na terenie Podkowy Leśnej.  Czip umieszczony pod skórą zwierzęcia umożliwia identyfikację pupila gdy się zagubi lub zostanie skradziony.

Zespół opracowujący z ubolewaniem przyjął fakt, że weterynarz opiniujący projekt w Sanepidzie usunął zapis edukacji, z uwagi na to, że ustawa tego nie przewiduje. Jest to o tyle zaskakujące, że w wielu Programach innych miast edukacja jest zawarta. Pomimo braku takiego zapisu, akcje edukacyjne są przeprowadzane w podkowiańskich szkołach, w tym również związane ze zbieraniem jedzenia dla zwierząt przebywających w schronisku w Milanówku. Schronisko w Milanówku będzie miało swoje „stoisko” podczas „Podkowiańskiej Dychy” 29 maja 2016r. Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe włączyło się w pomoc dla naszych mniejszych czworonożnych przyjaciół. zwTego dnia będzie można poznać potrzeby schroniska, udzielić wsparcia jak też zaczerpnąć wiedzy o możliwości adopcji podopiecznych milanowskiego schroniska oraz informacji jak zostać wolontariuszem. Niezwykle ważne jest prowadzenie akcji promujących humanitarne traktowanie zwierząt i reagowanie na ich krzywdę, dlatego każda inicjatywa edukacyjna podejmowana przez mieszkańców jest mile widziana.

Dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie w tworzenie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami.

 

Dodaj komentarz