Program opieki nad zwierzętami

Program działa. Głównie dzięki mieszkańcom, którzy wspierają bezdomne zwierzęta, opiekują się kotami, przygarniają psy, zgłaszają luzem biegające, jednym słowem maja wielkie serca i za tę pomoc dziękuję.

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest zadaniem własnym gminy. Sposób jego realizacji wynika z ustawy o ochronie zwierząt, a także z Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami, który należy przyjąć do 31 marca. Jego projekt przygotowuje burmistrz, pamiętając, aby znalazły się w nim regulacje dotyczące schronisk, odławiania bezdomnych psów, dokarmiania bezpańskich kotów.

Celem Programu jest zapewnienie: bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji, odławianie bezdomnych zwierząt, opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypiania ślepych miotów, całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Opiekunowie społeczni kotów otrzymują domki dla zwierząt na czas zimy oraz karmę.

Dodaj komentarz