Przebudowa ul. Głównej

Ul. Główna jest rozkopana, rozpoczęła się jej przebudowa na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Błońskiej. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, zjazdy do posesji z kostki betonowej, nowy obustronny chodnik na odcinku Lotnicza -Miejska, nowa nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej, odwodnienie. Skrzyżowanie z ulicą Miejską jako element spowolnienia ruchu wykonane zostanie jako wzniesienie z kostki betonowej. Na tym odcinku wprowadzona zostanie strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Wykonawca podejmie starania, aby od ul. Lotniczej do ul. Miejskiej prace wykonać jak najszybciej, aby udrożnić dojazd osób dowożących dzieci do przedszkola. Ze względu na bardzo wysokie ceny oferentów przetarg na wykonanie ulicy Głównej trzykrotnie był unieważniany. Dopiero za czwartym razem udało się osiągnąć cenę kosztorysową (i przewidzianą w budżecie), stąd tak długo trwająca procedura i późne rozpoczęcie prac.

To już kolejna ulica w tym roku, po zakończonych robotach w obrębie nowego ronda u zbiegu ulic Lipowej/Topolowej/ Sosnowej/Bukowej.

Na rondzie zostały nasadzone rośliny, podobne jak po obu stronach niedawno wybudowanej ulicy Iwaszkiewicza w pasach zieleni.

W sumie w tym roku na samą przebudowę ulic w Podkowie Leśnej udało mi się wygospodarować niebagatelną kwotę ponad 4,6 miliona złotych, nie uwzględniając ścieżek rowerowych. Pracuję intensywnie nad możliwością zwiększenia tej kwoty. Choć ze względu na bardzo duży skok cen robót budowlanych nawet do 100%, będzie to trudne. Wykonawcy nie tylko podniesli ceny, ale przede wszystkim nie startują w przetargach. Ten problem mają wszystkie gminy, gdzie przetargi hurtem sa unieważniane lub nierozstrzygnięte.

 

Dodaj komentarz