Pytanie w referendum

1 października br. odbędzie się referendum lokalne w sprawie stawu.
Pytanie referendalne brzmi:
„Czy jest Pan/Pani za dokończeniem rewitalizacji stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej według propozycji Miasta, opracowanej na podstawie wytycznych konserwatorskich z 2021 roku, zakładającej stałe lustro czystej wody przez cały rok i opartej na historycznym założeniu parkowym autorstwa Leona Danielewicza?”.
Odpowiedź na to pytanie będzie wiążąca dla władz miasta Podkowa Leśna. W debacie na sesji o referendum padły deklaracje ze strony burmistrza i radnych, że każdy wynik – głos mieszkańców będzie uszanowany. Podobnej, odpowiedzialnej deklaracji oczekiwałbym od kontestujących, czyli wycofania skarg i pozostawienia rozstrzygnięć administracyjnych tylko merytorycznej ocenie powołanych do tego urzędów.
Jedno proste pytanie. Dwie możliwe odpowiedzi.
TAK – zaznaczając tą odpowiedź opowiecie się Państwo za dokończeniem budowy. Stawem z wodą przez cały rok. Miejscem takim jakie zaprojektował Danielewicz, dla mieszkańców i z myślą o mieszkańcach. Rozwiązaniem prośrodowiskowym, które ma pozwolenia wodnoprawne i zgodę konserwatora – nieprawomocną, bo blokowaną odwołaniami. Stawem, wokół którego skupi się życie, aktywność, gdzie chętnie będziemy wracać, aby móc być blisko stałej tafli wody, jej niebieskiej toni i roślin.
NIE – to wyjście naprzeciwko żądaniom Dendropolis w ich odpowiedzi na moją propozycję ugody. Wyrzucamy wszystko do kosza – rozwiązania wypracowane w Strategiach Rozwoju naszej gminy, Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i w czasie prac studyjnych i projektowych nad rewitalizacją stawu. Wracamy do stanu sprzed 2005 roku, kiedy rozpoczęły się prace przy pierwszej poważnej próbie władz miasta dotyczącej rewitalizacji. Niweczymy pracę projektantów, ekspertów, hydrologów, konserwatorów czy urzędników. Wyrzucimy wydany już na rozbiórki i wszystkie inne prace 1 mln zł.
Referendum zgodnie z prawem musi zostać poprzedzone kampanią referendalną – informacyjną i taką planujemy. W połowie września odbędzie się spotkanie z mieszkańcami oraz spotkania on-line. Zachęcam również Państwa do włączenia się w kampanię profrekwencyjną, wszystkie pomysły są mile widziane.
Czy rozpoczynamy proces od nowa, czy kontynuujemy budowę będzie zależało od wyniku referendum. Zachęcam do licznego udziału i wyrażenia swojego stanowiska poprzez wrzucenie głosu do urny – w niedzielę 1 października.

Dodaj komentarz