Ranking wydatków inwestycyjnych

„Wspólnota” opublikowała ranking wydatków inwestycyjnych, w którym w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajmujemy 34 pozycję w Polsce, a 5 w woj. mazowieckim z kwotą wydatku 1055,31 zł per capita. A to oznacza, że pniemy się w górę. W zeszłym roku było to 38 miejsce w Polsce i 7 w mazowieckim.

W rankingu przeprowadzonym w roku 2014 zajmowaliśmy 162 miejsce wydatkując 462,82 zł na mieszkańca. Wyłączając miasta wojewódzkie i na prawach powiatu, pośród wszystkich gmin (łącznie z wiejskimi) zajmujemy 144 miejsce w Polsce w tym roku. Analogicznie w 2016r. było to miejsce 151, a w 2014 r. – 770.

Od kilkunastu lat „Wspólnota” przygotowuje ranking wydatków inwestycyjnych. Do 2015r. przy obliczaniu wskaźników brano pod uwagę inwestycje w infrastrukturę techniczną np. transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną, obecnie są brane pod uwagę wszystkie inwestycje samorządowe. Dane pochodzą ze sprawozdań budżetowych trzech lat.

Wyniki pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.

 

Dodaj komentarz