Ranking zamożności samorządów

„Wspólnota” przedstawiła ranking poziomu zamożności gmin za 2018 rok. Dochody samorządu w roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich zostały podzielone przez liczbę mieszkańców. W Polsce są tylko 22 gminy, których dochody według wskaźnika używanego w rankingu przekraczają 7.000 zł na mieszkańca.

Podkowa Leśna z dochodem 7.502,32 zł per capita (dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca) uplasowała się na 6 pozycji wśród 597 miast, wyłączając miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe i miasta wojewódzkie oraz 13 wśród wszystkich gmin w Polsce ( w zeszłym roku 20).  W zeszłym roku także zajmowaliśmy 6 pozycję z dochodem 6.564,74 zł. Palmę pierwszeństwa dzierży Krynica Morska (11.018,01zł), drugie miejsce przypadło miastu Dziwnów. W stosunku do zeszłego roku dochód w naszym mieście wzrósł o 937,58 zł. W ciągu 10 lat wzrósł o ponad 80%.

Ranking_-_Zamożność_samorządów_2018

Dodaj komentarz