Realizacja budżetu 2012 r. – inwestycje

W uchwale nr 79/XVI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie uchwały  budżetowej miasta na 2013 rok znalazły się inwestycje :
– 11-Listopada na odc. od Bukowej do Leśnej,
– remont chodnika na ul. Bukowej od Topolowej do 11 Listopada,
– remont i budowa chodnika na ul. Kwiatowej od Parkowej do
Paproci przy wyjeździe na Owczarnię,
– budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Bukowej ze
Wschodnią,
-remont chodnika na ul. Jeleniej na odc. od Króliczej do Myśliwskiej, – -przebudowa skrzyżowania ulic Bluszczowej, Parkowej i Kwiatowej bez z miany nawierzchni jezdni ul.  Bluszczowej
oraz:
-budowa „traktu spacerowego” na odc. od stacji WKD – Podkowa Leśna Główna do Pałacyku Kasyno oraz rezerwatu „Parów Sójek”  projekt drogowy i oświetleniowy
-„Park&Ride” przy WKD: budowa drogi dojazdowej – przedłużenie ul. Błońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul. Błońskiej i peronu WKD
– budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej

Po pierwszym półroczu stan zaawansowanie realizacji inwestycji wynosił 1%!  – Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2012 roku

Na pewno mieliście już Państwo okazję spacerować nowym chodnikiem na ulicy Jeleniej.  Pozostawione słupy energetyczne w chodniku, sprawiają, że przejść obok nich można tylko w pojedynkę lub gęsiego, na pewno po zmierzchu należy mieć latarkę, chodnik nie jest przyjazny osobom z wózkami ( o wózkach dla bliźniąt absolutnie należy zapomnieć) i na wózkach. „Obejścia słupów” są dla wielbicieli ostrych zakrętów.

DSC_0060 DSC_0061 Do końca roku nie zrealizowano:
-remontu chodnika na ul. Bukowej od Topolowej do 11 Listopada – wykonano odcinek Grabowa do 11 Listopada,
– remontu i budowy chodnika na ul. Kwiatowej od Parkowej do
Paproci przy wyjeździe na Owczarnię,
– budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Bukowej ze
Wschodnią,
oraz:
-budowy „traktu spacerowego” na odc. od stacji WKD – Podkowa Leśna Główna do Pałacyku Kasyno oraz rezerwatu „Parów Sójek”  w projekt drogowy i oświetleniowy
-„Park&Ride” przy WKD: budowy drogi dojazdowej – przedłużenie ul. Błońskiej, ciągu pieszego od parkingu do ul. Błońskiej i peronu WKD
– budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej

Jaki jest sens wkładania do budżetu pozycji których magistrat nie jest w stanie zrealizować? Radni zmuszani są kilkakrotnie w ciągu roku do nowelizacji uchwały budżetowej. Budżet w Podkowie to Takie mały koncert życzeń, wiadomo, że nie wszystkie się spełniają. Wiara mieszkańców w sprawny i efektywnie zarządzany samorząd topnieje.