Remont przepustu pod trasą 719

Na początku tego tygodnia rozpoczął się remont rowu pod trasą 719.  To jedna z ważniejszych inwetycji dla mieszkańców Podkowy, którzy sa podtapiani. Przepust jest jednym z elementów, który pozwoli na uregulowanie stosunków wodnych (patrz. mój artykuł/rowy/z 12.2011r. w Podkowie Leśnej, m.in. przy cmentarzu (przestanie być zalewany). Temat konieczności remontu przepustu był podejmowany w Podkowie wielokrotnie. Była to jedna z pierwszych moich inicjatyw zaraz po objęciu fotela burmistrza, rozpocząłem negocjacje z dyrektorem MZDW w tej sprawie. W roku 2015 został przygotowany projekt, który po uzyskaniu uzgodnień czekał na możliwość realizacji. Dotychczas kilkakrotne organizowane przetargi nie przynosiły rozstrzygnięcia ze względu na brak chętnych, albo znacznego przekroczenie budżetu przez oferentów. Dopiero w ogłoszonym przetarg w grudniu zeszłego roku wyłoniono wykonawcę A- Z Bud na kwotę 295.484 zł.  W styczniu 2018 roku podpisano umowę  z terminem do 10 maja br. Z informacji od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wynika, ze prace idą zgodnie z planem, jeżeli nie wydarzą się sytuacje nieprzewidziane, to istnieje szansa, że roboty budowlane zostaną ukończone nawet przed czasem. Dzięki dobrej współpracy z ZDMW udało się doprowadzić do zaprojektowania także drugiego z przepustów pod 719, który czeka na realizację, jeżeli tylko środki na to pozwolą.

Dodaj komentarz