Rok 2018 zakończony nadwyżką budżetową

Wybaczcie, że piszę dużo o finansach, ale to od nich zależy poziom inwestycji w mieście i jakość życia mieszkańców. Dlatego tak wielką wagę poprzywiązuję do pilnowania budżetu i racjonalnego wydawania pieniędzy. Mam przed sobą sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za rok 2018. Nie ukrywam, że wiedziałem, że to był bardzo dobry rok, ale w momencie, gdy można na papierze przeczytać twarde dane w zestawieniu liczbowym, to powody do radości stały się bardziej namacalne-  cały rok zamknęliśmy nadwyżką w kwocie ponad 2 mln zł.  Jest to wynik konsekwentnej polityki finansowej i zmian jakie dokonały się w ostatnich czterech latach w budżecie i to przy rekordowych wydatkach inwestycyjnych tylko w roku 2018 w wysokości 9 mln zł! (w 2014 roku było to 2,2 mln).

7,8 mln to pieniądze związane z przebudową dróg i ścieżek rowerowych (wraz z utrzymaniem), w tym ponad 3,3 mln pozyskane z UE. Blisko 550 tys. wydaliśmy na zakup i pielęgnację zieleni. Edukacja to 9,6 mln, kultura i sport to wydatek rzędu 1,7 mln. Ponad 1,15 mln zapłaciliśmy Janosikowego (przekazano Ministerstwu Finansów). Plan dochodów na 2018 rok w/g uchwały budżetowej (283/XLIII/2017) wynosił 32.396.251 zł, a do budżetu faktycznie wpłynęło 36.135.659 zł.

Liczenie każdej złotówki i oglądanie jej z każdej możliwej strony, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, nieustanne analizowanie wydatków i monitorowanie sytuacji na rynku (racjonalne planowanie inwestycji w czasie) sprawiły, że nasze miasto jest w  bardzo dobrej sytuacji finansowej. Nadmienię, że w czasie mojego sprawowania urzędu miasto nie zaciągnęło żadnych kredytów, jedynie pożyczkę na wymianę lamp w kwocie 750 tys. (2016) w 30% umarzalną. Kwota spłaconego kapitału wraz z odsetkami (została już spłacona) zwraca nam się  po trzech latach, w wyniku osiągniętych oszczędności na zużyciu energii.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z dokumentów stanowiących podstawę podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla burmistrza.

Dodaj komentarz