Rowy

Podkowa Leśna tak jak całe Trójmiasto Ogrodów w przeważającej większości leży w zlewni rzeki  Rokitnicy. Przez miasto przebiegają dwa główne rowy melioracyjne RS-11, nazywany Niwką oraz rów RS-19 – to ten za cmentarzem, swój koniec ma u zbiegu ulicy Leśnej i Cichej na terenie Lasu Młochowskiego. Rowy, ich lokalizacja są dużo starsze niż Podkowa Leśna. Zainteresowani mogą je zlokalizować jeszcze na carskich mapach topograficznych obejmujących gubernię warszawską. Jak każde urządzenia wodne wymagają remontów, konserwacji, czyszczenia, odmulania lub jeśli to konieczne, przebudowy. Stan rowów i urządzeń od lat wywoływał dyskusję radnych i prowokował do składania wniosków o zwiększenie nakładów w tej materii. To wszystko skończyło się w tej kadencji. Wszystkie rowy melioracyjne w mieście są rokrocznie czyszczone, odmulone są ich dna, wzmacniane skarpy. Cześć z nich udało nam się przebudować przy wsparciu pozyskanych środków zewnętrznych. Tylko przy okazji budowy ścieżek rowerowych w mieście przebudowaliśmy lub odtworzyliśmy 5 przepustów, które zabezpieczone zostały nowymi, drewnianymi barierkami dużo bardziej pasującymi do charakteru miasta niż metalowe biało-czerwone rury.

Także przepusty pod trasą 719 były posadowione relatywnie wyżej niż np. dno rowu obok cmentarza co uniemożliwiało swobodny odpływ nadmiaru wody zgromadzonej w rowie. Między innymi dlatego występują podtopienia w okolicy ulic Irysowej, Zarybie, w okolicy cmentarza i ulicy Dębowej. Remont i modernizację naszego systemu rowów powinno się przeprowadzić od ujścia czyli najniżej położonych części miasta i tak też się stało dzięki staraniom miasta, mojemu osobistemu zaangażowaniu w sprawę oraz dobrej współpracy z Mazowiecką Dyrekcją Dróg. Przebudowa przepustów pod trasą 719 została zaplanowana, dokumentacje zlecone i wykonane. W końcówce roku 2017, po wielu perypetiach z wykonawcami i powtarzaniem przetargów przebudowany został przepust na rowie RS-19, a obecnie trwają pracę przy przebudowie przepustu na rowie RS-11. Z uwagi na różnicę w średnicach przepustów, remont z końca 2017 roku został wykonany metodą przecisku, bez konieczności rozbierania nawierzchni trasy 719. W przypadku przepustu na rowie RS-11 ta metoda była niemożliwa do zastosowania.

W 2017 z uwagi na intensywne opady deszczu i podmycie przepustu pod ulicą Modrzewiową oraz osunięciem się części skarpy rowu biegnącego wzdłuż ulicy Bukowej, miasto dokonało przebudowy przepustu i prac zabezpieczających w ramach uruchomionej rezerwy celowej przewidzianej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i klęsk żywiołowych.

W roku 2018 dokonano także oględzin stanu technicznego przepustów na rowie RS-11 na wysokości ulic Sasanek, Storczyków, Kwiatowej i Parkowej. Z uwagi na zły stan techniczny, będzie trzeba te wszystkie przepusty poddać pracom remontowym przed budową już zaprojektowanych remontów dróg.

Dodaj komentarz