I sesja

W dniu dzisiejszym – 27. 11.14r. odbyła się I Sesja Rady Miasta VII kadencji. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym sesję, do czasu wyboru przewodniczącego rady, poprowadził radny najstarszy wiekiem – Zbigniew Habierski. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu nowo wybrani radni i burmistrz złożyli ślubowanie. Potem nastąpił wybór przewodniczącego rady i jego zastępcy. Przewodniczącą w głosowaniu tajnym 12:3 została Renata Gabryszuk, a jej zastępcą Grzegorz Smoliński  (12:3). Gratuluję!

Zgodnie z art.29a ustawy (j.w) od momentu ślubowania burmistrza – przejmuje on obowiązki. Na sesji zabrakło ustępującej ze stanowiska Pani Burmistrz. W związku z tym na łamach mojej strony www, chciałbym Jej podziękować za starania jakie włożyła  w pracę na rzecz miasta.

Od jutra jestem do dyspozycji dla mieszkańców w urzędzie, na ul. Akacjowej.

Treść mojego ślubowania „Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców  miasta. Tak mi dopomóż Bóg” 

Dodaj komentarz