Składamy wnioski.

16.02.2015r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w ramach programów z dziedziny ochrony przyrody.
Wystąpiliśmy o dofinansowanie na pielęgnację i dosadzenia w Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej na kwotę blisko 280 tys.(90% wartości prac) – Program 2015-OP-16 pn. „Zadania z zakresu ochrony przyrody”. Zajmujemy  trzecią pozycję na liście. Czekamy…

Dodaj komentarz