Spotkanie z mieszkańcami

Zapraszam na kolejne spotkanie. Tym razem porozmawiamy o możliwościach rozwiązania problemu komunikacyjnego i poprawy bezpieczeństwa wokół Kościoła i szkoły KIK.

W związku z trwającymi pracami projektowymi przebudowy węzła drogowego Modrzewiowa/Kościelna, w zakres którego wchodzą:

  • przebudowa ul Modrzewiowej
  • przebudowa ul. Kościelnej
  • projekt organizacji ruchu z podziałem na poszczególne zadania

zapraszam Państwa w dniu 21 marca (poniedziałek), o godz. 18.30 na spotkanie do Zespołu szkół Samorządowych (sala konferencyjna na parterze) celem zapoznania się z założeniami wyjściowymi dla poszczególnych zadań i ewentualnie wniesienia uwag.

Poznanie Państwa opinii z pewnością wpłynie pozytywnie na końcowy efekt i funkcjonalność przyjętych rozwiązań.

Dodaj komentarz