Spotkanie z mieszkańcami

Serdecznie zapraszam mieszkańców na spotkanie we wtorek, 21 marca 2017 r. o godzinie 18.00 do sali widowiskowej MOK, ul. Świerkowa 1.

Tematem spotkania i dyskusji będą dwa problemy:

  1. Decyzja wojewody o unieważnieniu referendum w Podkowie Leśnej w kontekście ustawy metropolitalnej
  2. Drogi – blokowanie przez starostę grodziskiego przebudowy dróg. Negatywne opinie projektów drogowych dotyczące: Mickiewicza, Sasanek, Grabowej, Storczyków, Sosnowej, Głogów, Cichej, Warszawskiej, Wróblej, Kukułek, Błońskiej, Helenowskiej, Sarniej.

Ponad miesiąc temu zostaliśmy wszyscy zaskoczeni wprowadzeniem bez konsultacji społecznych projektu ustawy metropolitalnej. Na początku lutego odbyło się spotkanie, na którym autorowi projektu Jackowi Sasinowi samorządowcy wręczyli petycję podpisana przez niemal wszystkich przedstawicieli samorządów „dotkniętych”  zmianami z apelem o wycofanie ustawy i procedowanie jej w trybie rządowym – zakładającym szerokie konsultacje społeczne nie tylko z korporacjami samorządowymi, ale przede wszystkim z mieszkańcami lokalnych społeczności. Obiecane wstrzymanie prac legislacyjnych, konsultacje i rozmowy – nic takiego się nie wydarzyło. Projekt jest w trakcie procedowania. 9 marca 2017 r. wojewoda mazowiecki uchylił uchwałę rady Miasta Podkowa Leśna o referendum lokalnym w tej sprawie, podając bardzo niespójną i pokrętną argumentację, dopuszczając się interpretacji intencji radnych naszego miasta.

Równolegle starosta grodziski po raz kolejny wydał negatywne opinie komunikacyjne dla wszystkich obecnie projektowanych dróg (wyjątkiem jest ul. Ejsmonda), żądając między innymi poszerzenia naszych pasów drogowych. Ta praktyka starostwa trwa od ponad 14 lat uniemożliwiając realizacje drogowych planów inwestycyjnych. Nie dają nic interpretacje ministra infrastruktury, spotkania, rozmowy, merytoryczna argumentacja.

Dlatego spotkanie z mieszkańcami i dyskusja co dalej – jakie kroki powinien wszcząć samorząd (burmistrz, rada), a jakie mogą podjąć mieszkańcy wydaje się bardzo istotna.

Zapraszam

Dodaj komentarz