Spowolnienie na ul. Bukowej!

O  Bukowej pisałem dużo, a i ten artykuł nie jest ostatni. Więc wybaczcie Państwo, że poruszam ten temat, ale jest mi bardzo bliski. Sam wiele lat temu rozpocząłem walkę, by ucywilizować ten kawałek przestrzeni w Podkowie. Petycje, pisma, podania. Udało się – choć trochę w innych okolicznościach.

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pieszy ma w ruchu drogowym swoją przestrzeń, a  wkraczając na jezdnię musi się podporządkować.  Zdecydowanie powinniśmy dążyć do odzyskiwania przestrzeni dla pieszych i dla rowerzystów. W strefie zamieszkania to kierowcy powinni czuć, że pierwszeństwo mają piesi. Jednym z narzędzi, dzięki którym uspokajanie ruchu może być skuteczne, jest m.in. zmniejszanie szerokości pasów ruchu. Szerokość pasa w granicach 2,25 m ewidentnie sprzyja ograniczeniu prędkości. Kolejnym elementem spowolnienia są progi zwalniające, oba te rozwiązania udało się wprowadzić na ulicę Bukową, na tym etapie te były też jedynymi możliwymi do uzgodnienia. Wykonane progi mają bardzo przyjazną konstrukcję, bezpieczną dla samochodów, dodatkowo ograniczenie prędkości do 30km/h powinno zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkowników niechronionych.

IMG_0015O innych narzędziach poprawy bezpieczeństwa napiszę przy okazji opisywania innej ulicy.  Przy okazji robót drogowych na ulicy zostało uporządkowane pobocze. Uspokojenie ruchu nie tylko na tej ulicy, ale i na innych jest próbą osiągnięcia równowagi pomiędzy ruchem pojazdów a każdym innym użytkownikiem ulicy: pieszymi, rowerzystami i mieszkańcami. Jest też formą promocji ruchu pieszego i rowerowego oraz nadania priorytetu tym formom przemieszczania się. Działania na rzecz uspokojenia ruchu tworzą warunki dla mieszania ruchu, co pozwala na bezpieczną jazdę rowerem bez konieczności budowy jakichkolwiek specjalnych udogodnień. Szczególnie w Podkowie takie rozwiązania są konieczne, bo na separowane ścieżki rowerowe na ulicach miejsca nie mamy. Wysoka jakość poruszania się piechotą w moim przekonaniu definiuje „dobre miasto dla ludzi”.

IMG_0007Mam nadzieję, że Podkowa Leśna stanie się takim przyjaznym miastem dla ludzi poruszających się inaczej niż samochodem.

 

 

Dodaj komentarz