Sprawdź czy jesteś w spisie wyborców.

Do 8 października można dopisać się do spisów wyborców w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

  • Jeśli wyborca zamierza głosować w gminie, w której mieszka na stałe, ale nie jest w niej zameldowany na pobyt stały, może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  • Chcąc głosować w gminie, do której wyborca przeprowadza się na stałe, ale nie zmienia adresu stałego zameldowania – nie melduje się na pobyt stały, powinien złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  • Osoby, które nie są i nigdy nie były zameldowane na pobyt stały w Polsce, chcąc zagłosować w gminie, w której mieszkają lub przebywają na stałe – również mogą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Można być tylko w jednym rejestrze wyborców.

Dopisanie się do spisu wyborców

  • Osoby chcące głosować w miejscu swojego czasowego pobytu – poza miejscem zameldowania, mogą dopisać się do spisu wyborców. To samo dotyczy osób, które w czasie wyborów będą przebywać poza miejscem zamieszkania i znają adres pobytu. Na przykład wyjeżdżają do innej miejscowości, nie mieszkają już w Polsce, znają adres, pod którym będą przebywać w dniu wyborów.
  • Dopisanie do spisu wyborców umożliwi jedynie głosowanie w najbliższych wyborach.

Dodaj komentarz