Strefa Płatnego Parkowania

Zostało opracowane Studium wykonalności poprzedzające wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Podkowie Leśnej, które już przekazałem radnym miasta do przedyskutowania i podjęcia odpowiednich decyzji. Studium poza analizą możliwości ma zaproponowane rozwiązania, które są punktem wyjścia do debaty. Obejmuje centrum miasta ograniczone następującymi ulicami: po stronie północnej – Słowicza-Błońska-Jelenia -Lotnicza, po stronie południowej – Akacjowa, Topolowa, Lipowa, Lilpopa.

Strefa płatnego parkowania jest obszarem wydzielonym uchwałą rady gminy, zgodnie z ustawą o drogach publicznych i wydanym na jej podstawie rozporządzeniem. Ogólny przepis ustawy stanowi, że korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Rada gminy, ustalając strefę płatnego parkowania, musi ustalić między innymi wysokość opłaty za parkowanie oraz opłatę dodatkową za brak biletu parkingowego. Do tego, uchwała musi oznaczać teren na jakim ma obowiązywać strefa. Wszystkie wjazdy do strefy płatnego parkowania muszą zostać oznaczone znakiem D-44 „strefa płatnego parkowania” a wszystkie wyjazdy – znakiem D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”. Jeśli strefa została prawidłowo wydzielona w/w znakami, należy jeszcze w ciągu dróg publicznych znajdujących się w jej obrębie prawidłowo wyznaczyć miejsca parkingowe, bowiem opłaty za postój (które są jedynym sensem istnienia strefy płatnego parkowania) mogą być naliczone przez miasto wyłącznie za postój w miejscu do tego wyznaczonym.

To oznacza, że w Podkowie Leśnej, biorąc pod uwagę szerokości ulic, takich miejsc możemy wyznaczyć niewiele, choć analizując rotację samochodów, w znacznym stopniu rozwiązałoby to problem parkowania na istniejących parkingach. Dodatkowo na części ulic pojawiłyby się zakazy zatrzymywania i zakazy postoju – została zlecona organizacja ruchu. Istniejący Park&Ride nie będzie objęty SPP, parkowanie na nim będzie, jak obecnie – bezpłatne. Część miejsc parkingowych jest w projektach (Modrzewiowa, Kościelna, Lotnicza)

Będę rekomendował przyjęcie maksymalnych opłat za postój z pierwszą godziną bezpłatną. Chciałbym uniknąć zakupu większej ilości parkomatów i pójść z duchem czasu oraz za przykładem dużych miast wprowadzić możliwości płatności mobilnej za pomocą aplikacji na komórkę. Aplikacja umożliwiałaby opłacenie parkowania na czas, na kwotę oraz bez limitu. Kierowcy korzystający z tego ostatniego rozwiązania mogliby całkowicie uniknąć konieczności przewidywania, jak długo zajmie im postój i płacić tylko za jego faktyczny czas. Wystarczy, że wysiadając z auta nacisną przycisk „start”, a po powrocie „stop”. Podobnie do  aplikacji dotyczącej naszego systemu rowerowego ( chwilowo bezpłatnego). Za pomocą aplikacji można byłoby w dowolnym momencie sprawdzić aktualny koszt parkowania, ile czasu upłynęło od jego rozpoczęcia oraz kiedy zostanie ono zakończone. Dodatkowym udogodnieniem byłaby możliwość korzystania z geolokalizacji, choć w naszym małym mieście to pewnie zbytek.

Po podjęciu stosownej uchwały Przez Radę Miasta będę mógł zlecić sporządzenie dokumentacji wyznaczającej SPP, którą następnie uzgadnia Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim.

Dodaj komentarz