Termomodernizacja Urzędu Miasta

Rozpoczęliśmy termomodernizację budynku Urzedu Miasta. To zadanie planowaliśmy już od jakiegoś czasu, niestety próby wyłonienia wykonawców okazały się problematyczne i przetarg rozstrzygnęliśmy dopiero po czwartym postępowaniu.

Remont będzie realizowała firma „MARABUD Zakład Remontowo Budowlany” w ramach projektu pn.:”Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Termin realizacji umowy określono na 10.08.2018 r.

W budynku urzędu zostaną między innymi wymienione okna, podłogi parteru, które zyskają także izolację, część instalacji elektrycznej i teletechnicznej, docieplone zostaną ściany szczytowe piętra i część dachu. Wykonana zostanie także elewacja budynku. Planowane jest odtworzenie jej historycznego wyglądu. Niestety na etapie projektowania, pomimo kilku prób rozmów i przedstawionej przez urząd argumentacji, nie udało przekonać się Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków do możliwości docieplenia budynku z zewnątrz, co w znacznym stopniu komplikuje pracę urzędu.  Do zastosowania pozostała dużo droższa technologia mająca zmniejszyć ich energochłonność.

Remont budynku Urzędu Miasta, z uwagi na brak możliwości jego całkowitego zamknięcia na kilka tygodni będzie odbywał się w etapach. Urzędnicy jak i całe wyposażenie z zawartością szaf będą wędrowali po całym urzędzie i innych budynkach miasta, aby w okolicach końca wakacji wrócić do częściowo wyremontowanego budynku. Zakres prac jest minimalny, nie jest planowany remont generalny, który z uwagi na ograniczenia zmusiłby miasto do całkowitego wyłączenia tego budynku z użytkowania na kilkanaście tygodni.

W okresie remontu mogą wystąpić pewne utrudnienia w pracy urzędu, za co z góry przepraszam.

Dodaj komentarz