Umorzenie części pożyczki

We wrześniu 2016r. miasto pozyskało z WFOŚiGW w 30% umarzalną pożyczkę w kwocie 1.200.000 zł na modernizację oświetlenia elektrycznego – wymianę 999 sztuk opraw ulicznych (wszystkich) w Podkowie Leśnej. Koszt inwestycji po przetargu okazał się niższy, niż wynikało to z kosztorysu i udało ją się zrealizować w kwocie 750.000 zł, do końca roku 2016. Otrzymaliśmy już oficjalne pismo o umorzeniu 225.500 zł. Pieniądze zgodnie z zapisami umowy zostaną przeznaczone na nasadzenia w mieście.

Podjęcie ważnej decyzji  kierunku rozwoju, w którym miasto powinno podążać w temacie oświetlenia było uwarunkowane wieloma czynnikami, przede wszystkim finansowym. Dążąc do poprawy jakości oświetlenia, równocześnie na celu mieliśmy zmniejszenie kosztów zużycia energii. Koszy oświetlenia dróg znajdujących się na terenie miasta ponosimy w całości. Po dwóch latach możemy ocenić oszczędności.

Jak kształtowały się koszty wcześniej?

Średnia koszt energii za oświetlenie w latach 2014-2015 i 2016 to 286.000 zł/rok

Po zmianie, 2017-2018 to 116.000 zł/rok. To daje ok. 60% oszczędności/rok -170.000 zł

Należy podkreślić, że zostały dodatkowo oświetlone ścieżki rowerowe, Park&Ride, Park Miejski i cmentarz oraz wiele lamp zostało zamontowanych dodatkowo na ulicach. Inwestycja powinna zwrócić się po trzech latach, czyli do końca br.

Dodaj komentarz