V miejsce dla Podkowy w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju

15 marca br. z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odebrałem Dyplom dla Miasta Podkowa Leśna za zajęcie V miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST w 2016r. w kategorii Gmina Miejska w woj. mazowieckim.

Uhonorowanie laureatów miało miejsce podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” zorganizowanej w Mateczniku Mazowsze przez marszałka województwa. Ponad 200 wójtów, burmistrzów, starostów oraz prezydentów miast z całego Mazowsza, posłowie i eksperci wspólnie z marszałkiem Adamem Struzikiem dyskutowali o idei i rozwoju polskiej samorządności.

matecznik konf

Rozmawiano o znaczeniu lokalnej aktywności i zrównoważonym rozwoju regionalnym. Poruszono też najbardziej gorące tematy ostatnich miesięcy – propozycję ograniczenia możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do dwóch czteroletnich kadencji, ograniczanie kompetencji samorządów lokalnych czy poselski projekt ustawy metropolitarnej.

struzik konf

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki rankingu zrównoważonego rozwoju jst. przygotowanego przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka. Ideą szeroko zakrojonego projektu jest opracowanie podstaw systemowego monitorowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promowanie najlepszych przykładów w tym obszarze. Badania prowadzone są od wielu lat na poziomie krajowym i regionalnym. Ich wyniki mają sprzyjać zarządom i społecznościom regionów i gmin w zarządzaniu rozwojem oraz podejmowaniu decyzji o alokacji środków z funduszy strukturalnych.

 

Dodaj komentarz