W roli obserwatora wyborów w BiH

Cztery dni ciężkiej pracy, jako obserwator wyborów w Bośni i Hercegowinie. Z ramienia Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w grupie 14 przedstawicieli z Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Danii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Portugalii, Węgier, Turcji, Albanii, Irlandii, Gruzji, Ukrainy i Polski  obserwowaliśmy proces przebiegu wyborów.
Fot. parlament BiH
Zarówno kwestie wewnętrzne, kryzys polityczny, podziały etniczne, rosnący nacjonalizm, jak i coraz większe zaangażowanie Rosji w BiH zaniepokoiły świat zachodni. Na forum ONZ odbyła się debata na temat stabilności BiH.
2 października 2022 r. odbyły się wybory powszechne, na poziomie państwowym, entyteckim – w Federacji Bośni i Hercegowiny oraz w Republice Serbskiej, i kantonalnym.
System jest bardzo skomplikowany. Mieszkańcy BiH wybierali  trzech członków prezydencji Bośni i Hercegowiny, przedstawicieli do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny, do Izby Reprezentantów parlamentu Federacji Bośni i Hercegowiny, prezydenta Republiki Serbskiej, dwóch wiceprezydentów Republiki Serbskiej, przedstawicieli do Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej oraz przedstawicieli w zgromadzeniach 10 kantonów Federacji Bośni i Hercegowiny.

Dodaj komentarz