Wiatrołomy – gdzie zgłaszać?

Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza i mamy masę wyrwanych, zniszczonych drzew.

Co robić w przypadku wiatrołomów w Podkowie Leśnej?

  • Jeśli drzewo zostało wyrwane z korzeniami, bądź zostało złamane i zagraża zdrowiu, życiu oraz mieniu – należy wezwać Straż Pożarną do natychmiastowego usunięcia zagrożenia, nr tel.: 22 755 56 94 lub 112. Informując o zagrożeniu proszę opisać sytuację oraz podać lokalizację drzewa, co pozwoli straży pożarnej oszacować, czy do usunięcia drzewa potrzebny będzie podnośnik czy drabina. Straż pożarna otrzymuje wiele zgłoszeń, a kolejność podejmowanych interwencji jest uzależniona od stopnia zagrożenia.

Jednocześnie, jeśli jest to działka budowlana, należy zrobić dokumentację zdjęciową drzewa i przesłać informację o zdarzeniu i usunięciu drzewa do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na adres info@mwkz.pl.

Jeśli jest to działka leśna, należy zrobić dokumentację zdjęciową i skontaktować się z leśnikiem, tel. 602 245 081.

W przypadku wątpliwości co do określenia, czy działka podlega pod konserwatora zabytków czy leśnika – należy skontaktować się z Urzędem Miasta, tel. 22 759 21 30.

  • Jeśli drzewo na działce budowlanej zostało wyrwane z korzeniami, jest pochylone lub złamane, ale nie zagraża bezpośrednio życiu, zdrowiu oraz mieniu, należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia wywrotu lub złomu uszkodzonych drzew i krzewów konserwatorowi na adres info@mwkz.pl. Konserwator w ciągu 21 dni ma obowiązek zrobić wizję w terenie. Z oględzin jest spisywany protokół. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków) może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Jeżeli tego nie zrobi w ciągu tego terminu (brak odpowiedzi), to oznacza to tzw. „milczącą zgodę” na podjęcie wnioskowanych działań.
  • Jeśli jedno drzewo opiera się na pozostałych drzewach, powodując ich odchylenie, ale drzewa wciąż stoją i nie stanowią zagrożenia, należy jak najszybciej wysłać zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub w przypadku działki leśnej – skontaktować się z Leśnikiem Jackiem Malowańcem: 602 245 081. Leśnik zazwyczaj pojawia się na oględzinach na miejscu, choć w takich przypadkach może wystarczyć wysłana mailem dokumentacja fotograficzna.
  • Za wszelkie szkody spowodowane przez drzewa odpowiada właściciel nieruchomości, na której one rosną. Także w gestii właściciela nieruchomości jest zabezpieczenie terenu w przypadku szkody oraz usunięcie wykrotu we własnym zakresie.

Dodaj komentarz